Änglarp

Kategori: By

Gårdarna har i huvudsak ärvts inom samma släkt. På en av gårdarna är det i 9 generationer som gården gått från far till son.
Laga skifte genomfördes 1847 – 1849 då en gård flyttades ut från bykärnan.
Gårdarna fick betecknigarna Änglarp 1:2, 1:3, 1:4 och 1:5.

Koordinater: 56.287880, 13.532195

Information om Änglarp

Änglarp.

1579 skrivs namnet Englerup i mantalslängden. Förleden i namnet kommer av mansnamnet Engli slutleden torp. Namnet stavades sen Englarp till slutet av 1900 talet då det ändrades till Änglarp.

Panketorp.

Även kallat ”ponket”. Enligt ortsnamnsarkivet kommer det av panka, braxen, efter läge vid pankebäcken.

Tallmo.

Tall, benämning på fura, mo, torr höglänt ofta tallbevuxen slättmark.

Tuvatorp.

Namnet Tuvatorp nämns första gång i kyrkboken 1679 då Anders Pedersön på Thuetorp är dopvittne.
Bönder i Änglarp klagade i början på 1800 talet på att de hade för stort mantal. Mantalet styrde både beskattningen och hur många soldater rusthållen måste ställa upp med. Efter en långdragen domstolsprocess blev resultatet att man på 1830 talet fick avstå mark utan att mantalet sänktes. I samband med detta friköpte Tuve Olsson Tuvatorp från Änglarps by och den nya gården fördes över till Värsjö i stället.

Utdrag ur kyrkboken.
1702 begravdes Tulsson Larssons hustru Nilla Torsdotter. Hon hade först varit gift med Pär Pärsson och i detta äktenskap fött 20 barn. Det första var förkvalt hos föräldrarna något efter det fått christendommen, de övriga 19 blev i födelsen döda.
Pär Pärsson dog och Nilla gifte sig med Tulsson Larsson. Med honom hade hon en son och en dotter. Dottern dog i barndomen men sonen levde och var vuxen då modern begravdes.Första barnet föddes 1657 och andra 1682.

En brand utbröt 1753 då ett brygghus brann ner. En inhyses hustru hade torkat linkläder på härden och en gnista tände halmtaket.

En tvist förekom 1755 och flera år framöver om ett vägbygge. Det gällde vägen mellan Änglarps märke vid Trollehåla och Prästasträdet i Vittsjö. I skilda bås samlades folk från flera byar vid Röinge Tingsplats när tvisten skulle avgöras. Rätten beslutade att Vittsjö socken med samlad hand skulle ta i tu med vägröjning och lagning av deras tilldelta skifte. Mången Vittsjöbos knogar vitnade när spett och spade sattes i arbete.

Skolan i Änglarp byggdes 1905. Förste lärare var Emil Olofsson. Han kallades ofta för ”Löken” på grund av att hans farfars far varit soldat och hette Lök. Sen kom Tage Almkvist som var lärare här till 1949. Även Tages fru Svea var lärarinna i Änglarp. Nästa lärare var Gunnar Mårtensson. Skolan lades ner 1959.

19 torp är dokumenterade i Änglarp. 15 utmärkta och 4 är i dag bebyggda.

Änglarp i äldre tid  

Enligt mantalslängden 1659 hette ägaren Per Åkesson på den gård som vid laga skifte, vilket genomfördes 1847 – 1849, blev Änglarp 1:2. På blivande Änglarp 1:3 hette ägaren Peder Pedersson. Han var länsman och häradsman. På nästa gård Änglarp 1:4 bodde Tuve Åkesson och på Änglarp 1:5 fanns Bengt Tordsson. De hade 1/4  mantal vardera. Gårdarna har i huvudsak gått i samma släkt. På Änglarp 1:2 är det 9:e generationen som gått från far till son. I övrigt kan noteras att det år 1767 i Änglarp fanns ett helt skattehemman med 4 brukare om vardera ¼ mantal var, 5 stycken gatehus, 6 qwarnar och 2 sågqwarnar.
Vid tiden för laga skifte fanns ett 10 tal torp i byn. Avstyckningar av gårdarna förekom, men inte alls i samma utsträckning som i många andra byar. I församlingsboken för år 1900 uppges 6 personer som hemmansägare och 5 som torpare.
Änglarp hade ett sågverk som också tillförde arbetstillfälle. Änglarp har stora skogar och berömda var de höga Änglarpsfurorna. Det tillverkades bl.a. väderkvarnsvingar från furorna. Även till kyrkbygget i Röke behövdes långa och kraftiga bjälkar till takstolarna. Dessa skänkte Jöns Andersson till kyrkan.
År 2010 är 3 av stamgårdarna och ytterligare 4 – 5 hus bebodda året om. Sen finns det ett 10 tal fritidshus.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Kerstin Tegård
Som föreningsredaktör för Röke sockengille tar jag gärna emot rättelser och synpunkter på den information jag lagt in: platser, personer, dokument och bilder. bokmalen49@yahoo.com, 073 056 06 92