Risbo

Kategori: Torp

Koordinater: 58.653638, 16.934309

Information om Risbo

1/2 mantal, under Gustav Vasas tid inräknat som arv-och eget-gods men från 1725 frälse, tillhörde då Gillis de Besche. Såldes 1808 till Anders Jonsson i Nässelkärr (Bergshammar) och brukades därefter tillsammans med Hållingstorp. Risbos mark låg mellan Överbo och Hållingstorp, på bägge sidor nuvarande landsvägen. I söder gränsade marken mot Skarpåker. Det finns inga säkra uppgifter om var byggnaderna låg, men det finns grundrester mellan nuvarande och gamla vägen, cirka 200 m norr om ekonomibyggnaderna vid Hållingstorp och där det finns en skylt uppsatt.
Äldsta uppgiften om brukare är från 1571, Älvsborgs lösen. Gården hade två åbor Per och Sven. Per hade endast en ko medan Sven hade tre kor, fyra får och två svin medan häst saknades. Gården var således ganska liten där Per troligen bodde på undantag.
Sista brukaren före sammanläggningen med Hållingstorp var Anders Jonsson född 13/5 1745 vid Kjestorp och hans måg Anders Andersson född 19/6 1767 vid Järpsättetstugan vilka 1802 flyttade till Enstaka respektive Gölstugan. Det är tänkbart att boningshuset fanns kvar senare och användes för Hållingstorp men uppgift om detta saknas i kyrkbokföringen.
I mantalsuppgift för 1847 redovisas dock under Risbo några stycken drängar och pigor vilka enligt husförhörslängden hörde till Hållingstorp.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anne-Charlotte Regner
Om du har information om platser eller bilder är du välkommen att ringa mig på telefon 076-80 50 880 eller skriv till mig på adressen acregner@gmail.com