Lappetorp

Kategori: Gård

Koordinater: 58.659614, 16.950527

Information om Lappetorp

Ett mantal frälse.1494 omnämnt som Hammersta-gods, under 1500-talet Gustav Vasas arv och eget. I början av 1600-talet under Edeby, 1616 till Uttervik, 1704 till Gillis de Besch. Såldes advokat-fiskalen M J Rundbergsson och hans hustru Ulrica de Besch till inspektor G A Dahlgren på Stjärnholm 1808 men efter endast ett par månader bytte han egendomen mot Brannäs i Nikolai med kronolänsman Carl Carell på Ullevi, senare på Sofielund i Forrsa. Detta blev inledningen till gårdens sambruk med Krognäs.
Samma år köpte nämligen Carell även Krognäs, utom Nergården som tillhörde Arnö. Efter arrende från 1846 köptes gården (och Krognäs) av inspektor Carl Eric Hedin 1851. Han var född i Sköllersta 1816 och inflyttade från Nävekvarn där han varit inspektor några år. Sonen i hans första äktenskap Johan Otto född 15/8 1846 köpte 1874 Kärrboda med flera, fortfarande i släktens ägo. C E Hedin bodde kvar vid Lappetorp till 1894 och avled tio år senare, 23/8 1905, i Nyköping. Lappetorp (och Krognäs) såldes innan sekelskiftet till Olsson & Rosenlund och kom senare i Tunabergs Trävarubolags ägo.
Grundrester av bebyggelse vid Lappetorp finns på hagmarken V om nuvarande Stora Lappetorp. Detta läge bekräftas av karta från 1732 men resterna kan även gälla bebyggelse från Carellska tiden. Efter att Lappetorp varit obebott från 1818, flyttade nämligen 15 personer tillhörande familjen Carell in 1837, efter att i två år ha bott i Krognäs. Förmodligen hade då en ny mangårdsbyggnad uppförts,vilken sedan användes under C E Hedins tid. Några säkra uppgifter om detta eller övrig bebyggelse vid Lappetorp har vi tyvärr inte lyckats får fram.
Bostad måste dock ha funnits, förutom C E Hedins hushåll, även 6-8 statsdrängars familjer. I slutet av 1800-talet byggdes det idag kvarvarande huset på andra sidan vägen, Stora Lappetorp.
Byggnadsdateringen är osäker. Man har funnit tidningar från 1880 klistrade på vindsväggarna, vilket tyder på att huset byggts på Hedins tid. Det är också tänkbart att Olsson & Rosenlunds byggde för sina anställda i sågverket omkring sekelskiftet. Flera bostadshus måste dock ha funnits tidigare under 1800-talet.
Tore Svenlind, som växte upp vid Stora Lappetorp under 1920-talet, var t ex ganska säker på att det funnits en stuga alldeles intill Stora Lappetorp i riktning mot Nytorp, kallad trosastugan.
Först kända brukaren av Lappetorp hette Erik, som enligt Älsborgs lösen 1571 var ganska välbeställd, med bl a 16 nötkreatur och 3 hästar. Sista brukare som bodde på Lappetorp var, som nämnts ovan, C E Hedin. Han bodde ett par år efter sin avflyttning 1894, vid Krognäs, varvid
dottern Hilda Emma Gustava och svärsonen med kand Gustav Lundqvist flyttade till Lappetorp för en kort tid.
L O Ericson


Bilder och dokument från Lappetorp

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anne-Charlotte Regner
Om du har information om platser eller bilder är du välkommen att ringa mig på telefon 076-80 50 880 eller skriv till mig på adressen acregner@gmail.com