Stora Grindstugan

Kategori: Torp

Koordinater: 58.659169, 16.953601

Information om Stora Grindstugan

Torp på Lappetorps mark, som ursprungligen låg vid gränsen mot Krognäs, ungefär där Stora Lappetorp nu ligger.
Torpet upptogs i början av 1700-talet för Huberg de Besches, på Stjärnholm, räkning för tillvara-tagandet av hans rätt till 2/3-delar i den s k Hopängen, som låg nedanför torpet. Torpet flyttades
så småningom av någon anledning till västra sidan av lappetorpsmarken där det finns kvar än idag under namnet Lilla Lappetorp. Namnet Stora Grindstugan användes dock i kyrkobokföringen så sent som på 1920-talet, samtidigt som namnet Lappetorp angavs på ekonomiska kartan från cirka 1900.
Flyttningen av torpet framgår av en handling från 1819 på lantmäteriet i Nyköping (Tunaberg akt 43). Den upptar ett flertal fall där man utökats sina ägor genom inkräkta på allmänningen. Vad beträffar Stora Grindstugan var det endast husen till torpet ”med en liten kalvhage” som hade kommit att ligga på allmänningen medan åkern, som bestod av 1,3 tunnland, låg på rätt sida av Lappetorps rågång. Där har den förresten legat ända fram i våra dagar.
Först kända brukare, 171(9)- 1742, var smeden Erik Jacobsson född 166(4) död 25/11 1742, som vid sin död efterträddes av sonen Per, kvar på torpet till sin död 23/2 1777.
Siste brukaren var Victor Karlsson född 26/11 1869 vid Karlslund (mellan Kvarnkärr och Egelprång) och hustrun Klara Wilhelmina Karlsson från Mörkstugan född 18/2 1871, vilka flyttade in efter sekelskiftet och sedan brukade torpet till 1926-27 då de flyttade till Hjärpsäterstugan. Åkermarken var nu utvidgad och det fanns 2 hästar och 10 kor.
L O Ericson
Endast bebyggelselämning.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anne-Charlotte Regner
Om du har information om platser eller bilder är du välkommen att ringa mig på telefon 076-80 50 880 eller skriv till mig på adressen acregner@gmail.com