Norra Vi kyrka

Kategori: Kyrka

Koordinater: 57.884929, 15.350276

Information om Norra Vi kyrka

Norra Vi kyrka invigdes nyårsdagen 1775. Den första ”kyrkan” byggdes sannolikt som ett gårdskapell till gården Wi omkring år 1200. Det låg således på Wiägarnas mark. Kyrkan växte sig allt starkare och blev en maktfaktor vid sidan av adeln. En ny stenkyrka uppfördes troligen under 1300-talet. Marken kyrkan stod på frigjordes från Wigodset. Till kyrkan uppfördes också stallbyggnader ned mot Sommen, varav merparten revs 1969. Den nuvarande kyrkan uppfördes på 1770-talet och invigdes nyåret 1775. Det enda som återstår av den gamla kyrkobyggnaden är von Schaarska gravkoret. Samtliga tre kyrkobyggnader har av allt att döma legat på samma plats. Vid restaureringen av kyrkan 1956 frilades vissa delar av den gamla stenkyrkans grundmurar. Av dessa kan man sluta sig till att den hade en storlek av 10 m gånger 6.5 meter med placering i nuvarande kyrkans östra-södra del. Ev kan det också ha funnits ett kor i kyrkans östra del. Till den gamla kyrkan fanns också en klockstapel. Var den var placerat är idag obekant, men det troliga är att den var placerad mellan kyrkan och församlingshemmet. Klockstapeln finns omnämnd i tingshandlingar och sockenprotokoll in på 1700-talet. Det är inte osannolikt, att den revs i samband med uppförandet av den nya kyrkan.
Den 11 augusti 1913 slog blixten ned i kyrktornet och demolerade det helt, med en omfattande renovering som följd.
Kyrkogården kring kyrkan har i olika skeden vidgats och byggts om. 1963 blev fasadbelysningen av kyrkan invigd.


Bilder och dokument från Norra Vi kyrka

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Norra Vi kyrka
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Johansson