Lappetorpsstugan

Kategori: Torp

Koordinater: 58.659062, 16.953860

Information om Lappetorpsstugan

Lappetorpsstugan har ej återfunnits på någon karta varför vi är osäkra på var den låg. I skogskanten mellan Stora Lappetorp och Nytorp finns grundrester efter en stuga eller ett torp, det är tänkbart att Lappetorpsstugan låg där. Stugan redovisas separat i kyrkobokföringen under 1865-1875 men eftersom tidsnotering för första inflyttningen och för sista utflyttningen saknas är det troligt att den varit bebodd ytterligare en tid, av personer redovisade under Lappetorp.
Först redovisade boende, från 1865, var Fredric W Lindberg född 27/1 1835 i Nyköpings Östra och Clara Sofia Nordström född 27/1 1833 vid Krognäs vilka inflyttade från Äspnäs 1865. Fredric Lindberg kallades torpare medan efterföljande familjer skrevs som statare, vilket kan tyda på att mark intill torpet som tidigare varit äng nu uppodlades och brukades av Lappetorp, inklusive de åkerbitar som tidigare hört till torpet. Liundbergs flyttade 1867 till Gölsltugan.
Sist noterade boende var statardrängen Isak Pettersson född 11/9 1840 vid Peterslund och Maria Amalia Frodig född 2/4 1849 vid Skarastugan vilka inflyttade 1872 från Lumsäter i Nikolai. 1876-1880 var de skrivna vid Lappetorp men sannolikt boende vid Lappetorpsstugan. 1880 flyttade de till Löshälla.
L O Ericson

Lappetorpsstugan är numera bebyggelselämning.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anne-Charlotte Regner
Om du har information om platser eller bilder är du välkommen att ringa mig på telefon 076-80 50 880 eller skriv till mig på adressen acregner@gmail.com