Vallbytorp

Kategori: Frälsehemman

Visa karta
Vallbytorp
Koordinater: 59.050780, 15.573856

Information om Vallbytorp

1815  JAA Wallbytorp 1/2 mantal frälse. Årligt arrende: 1:17:6 banco RD. Dagsverken 48, smör 10 mk (4,25 kg), tackjärnskörning 14 skttd (2,7 ton), ved 2 famnar, löv 15 tjog.
1876  JTG Vallbytorp och Nyberg utarrenderade.
1876  ÅB Wallbytorp 1/2 mantal: Kontrakt 14 mars 1876, 10 år. Kontraktet är handskrivet, övriga torp är tryckta standardkontrakt. Arrendator: Korpralen Claes Gustaf Reinhold Klingberg, Mörby. Årligt arrende: 600 kr. Arrendeförmåner: Från Henriksslätt: 52 mansdagsverken, 26 qvinnodagsverken. Från Hållkärr: 26 mansdagsv. 26 qvinnodagsv.
1888  ÅB Wallbytorp: Av- och tillträdessyn 12 mars 1888: Avträdare: C. G. R. Klingberg. Tillträdare: Ingen notering.
1920  ÅB Wallbytorp: Brukningskontrakt 14 mars 1920 – 14 mars 1930. (Handskrivet). August Brånn från Bennebo. Årligt arrende: 1000 kr.
65 tunnland fastmark. Beteshagar: Kohagen, smedhagen, fårhagen, lilla oxbetet, oxhagen. Tillsammans 80 – 90 tunnland.
Wallbytorpskärret får betas sedan slåttern är inbärgad av andra brukare.
1926  ÅB Wallbytorp: August Brånn, 1926 – 1936: Årligt arrende: 1140 kr + tillförsäkras huggning och körning av skogsprodukter för minst 1000 kr. 1936 – 1941: 1100 kr + 1000 kr.
1943  ÅB Av- och tillträdessyn 20 april 1943. Avträdare: August Brånn. Tillträdare: Emil Reinhold Karlsson.
1943  ÅB Vallbytorp: Arrendekontrakt 14 mars 1943 – 14 mars 1953. Emil Karlsson. Årligt arrende: 1200 kr. Från 14 mars 1944: 1250 kr. Tillförsäkras huggning och körning av skogsprodukter för minst 1000 kr/år.
1943  SC Gustav Reinholdsson berättar 8 oktober 2007: 14 mars 1943 flyttar från Stora Mellösa änkemannen Emil Karlsson till Vallbytorp med barnen Ingeborg, Fredrik, Olle, Anders, Lars och Gustav. Dottern Lena hade redan flyttat hemifrån. De hade 16 mjölkkor, ungdjur och 8 hästar. Klockan 6.40 varje morgon kom mjölkbilen, då skulle mjölkflaskorna stå på mjölkpallen. Första åren fanns ingen el, det var handmjölkning som gällde. Gustav fick börja klockan 5 på morgonen och mjölka 8 kor innan han cyklade till skolan i Kilsmo. Jorden var mest sand och gav inget större utbyte, det var mest skogskörning som fick bli inkomstkälla. Några år in på 1950-talet planterades skog på åkrarna. Per Reinholdsson var den sista permanentboende i huset. Han flyttade 1963.
1951  ÅB Protokoll från Lantbruksnämndens i Örebro län sammanträde 27 september 1951. Nämnden bifaller Carl Gripenstedts anhållan om att få omföra Vallbytorps åkerjord till skog.
2007  SC Efter att Per flyttat blev Vallbytorp sommargård för DHR i Örebro län i några år. Fram till 2007 var det scoutgård för Kilsmo SMU. Första lördagen i juli varje år hade de stor auktion på diverse saker som de under året fått av olika personer och dödsbon. Auktionen var en attraktion och mycket välbesökt. År 2007 hölls den i deras nya sommargård Sion vid Labbetorp.
2007  SC Sommaren 2007 står husen tomma.

2017   EB            Mattias Hillbom äger Vallbytorp sedan några år tillbaka.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2