Odensjön

Kategori: Sjö

Visa karta
Odensjön
Koordinater: 56.004019, 13.275647

Information om Odensjön

Odensjön är en av de mera märkliga landformer, som bildats i Sverige. Den är nästan cirkelrund och har en bredd av omkring 130 m och en längd av 160 m samt uppnår ett djup av ungefär 27 m. På bottnen ligger c:a 6 m dy. De skogklädda och i öster nästan lodräta, sönderklyftade stränderna, där ättestupan finns och där pilgrimsfalken förr häckade, når en höjd av 36 m över vattenytan och denna befinner sig i sin tur på 60,7 m ö h. Sjön saknar synligt tillopp men tillförs vatten från osynliga underjordiska källor, vilka sörjer för att vattenståndet håIler sig ganska konstant. När vattenytan är spegelblank kan man se att det bubblar två tredjedelar ut på sjön från dalgången räknat. Här är det också djupast.

Överflödsvattnet rinner bort genom den lilla Ärlabäcken, som i sakta mak ringlar sig genom den skogiga dalgången i nordöstlig riktning och mynnar ut i Lilla Bäljane å för att så småningom försvinna i Rönneåns breda fåra.

Många turister från när och fjärran har lockats till Odensjön för att njuta av dess säregna skönhet. Man har använt dess klara vatten på Gästgivaregården. På vintern sågade man ut stora isblock och förvarade dessa i speciella hus för att man bland annat skulle kunna kyla groggen på sommaren. Ungdomarna åkte gärna skridskor på den blanka och hårda isen. Det var även använd som badplats. I augusti månad varje år anordnar Röstånga Turist- och Hembygdsförening konserter ute på sjön under temat ”Kultur i Natur”.


Bilder och dokument från Odensjön

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ann-Carolin Hansson