Egelprångstugan

Kategori: Torp

Koordinater: 58.649396, 17.009496

Information om Egelprångstugan

Egelprångstugan (nya), även kallad Haglund, tidigare Skogstorp. I ägobeskrivningen till en skifteskarta år 1767, gällande delning av skogen mellan gårdarna i Bogslöt-roten, redovisas bl a skogstorpet, ”ett nybygge som endast består av inhägnad skogsmark”. På kartan var torpets mark inritat med en figur, som återfinns i senare ekonomiska kartor med beteckningen ”Bogslöts utjord”, belägen vid nuvarande Södergården i Egelprång. Marken motsvarar dagens fastighetsbeteckningar Egelprång 4:1 och 4:2.
På kartan från 1767 var byggnaden för skogstorpet inritad i SV hörnet av marken. På skifteskartorna för Egelprång 1856 och 1869 återfinns ett hus på samma plats och dessutom ett mindre hus i mitten av ägofiguren.
Utanför ”Bogslötsmarken”, och på samma plats som dagens uthus vid Södergården, låg en tredje byggnad, förmodligen ett större uthus. På kartan från 1869 hade ytterligare ett mindre hus ritats in, där Södergårdens mangårdsbyggnad senare kom att byggas 1913.
Med utgångspunkt från tillgängligt arkivmaterial kan man tidsbestämma bebyggelsen i dalen vid Södergården ungefär enligt följande: Gamla Egelprångstugan tillkom ungefär 1730, intill farvägen mellan Egelprång och Brevik. På 1750-talet tillkom Skogstorp, men bosättningen där försvann snabbt, några senare noteringar än 1758 har inte hittats.
På 1810-talet blev G:a Egelprångstugan öde varefter bosättning i dalen saknades till 1850-talet då Nya Egelprångstugan tillkom. Ett tiotal år senare bebyggdes Isaksdal och därefter Strömslund 1861, Hamnvik 1863 och Marieberg 1873.
Egelprångs Södergård tillkom redan 1869, när Östergården delades mellan fyra syskon. Södergårdens skifte tilldelades Carl Gustaf Janson, som dock avled redan efter ett par år, 1871. Byggnaderna hade placerats mitt emot Östergården, på andra sidan åkern. C G Janssons änka sålde gården till Johan Dahlberg, som omkring 1910, något år före sin död, i sin tur sålde den till Erik Gustaf Sjöstedt född 24/11 1878 vid Stjärnvik, men uppväxt vid Marieberg. Efter Dahlbergs död flyttade Sjöstedt byggnaderna till nuvarande plats för Södergården, varvid bl a den gamla mangårdsbyggnaden kom att återanvändas.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anne-Charlotte Regner
Om du har information om platser eller bilder är du välkommen att ringa mig på telefon 076-80 50 880 eller skriv till mig på adressen acregner@gmail.com