Östra staden

Kategori: Geografisk indelning

Visa karta
Östra staden
Koordinater: 59.421986, 16.475329

Information om Östra staden

.
Östra staden = området öster om Torshällaån,  mellan Torshällaån och Eskilstuna nedre kanal.
Vår geografiska indelning av kvarter och gårdar i Torshälla.

När stadens östra område började bebyggas i slutet av 1800-talet fick gårdstomterna ett gårdsnummer från nr 101 till nr 163. Flera tomter förblev under äldre tid obebyggda, under Östra staden redovisas de 50 äldsta gårdarna.

Se stadskarta från år 1900 Stadsplan å Torshälla stads östra jord

…………………………………….

Karaktärsdrag i området Öster om ån
Området är kuperat och gatunätet oregelbundet. Bebyggelsen är mycket splittrad i skala och utformning men två huvudsakliga byggnadsperioder kan urskiljas. Den första omkring 1880-1910 då Torshälla börjar expandera över sina gamla gränser och den andra under 1950-talet då man börjar bygga den nya centrumbebyggelsen med affärs- och flerfamiljshus i en större skala än den traditionella småstadsbebyggelsens.

Texten är hämtad från Bevarande plan för värdefulla miljöer 
Antagen av kommunfullmäktige 1994-02-24.


Bilder och dokument från Östra staden

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Karin Lindh