Poststationen

Kategori: Poststation

Visa karta
Poststationen
Koordinater: 59.134129, 16.724157

Information om Poststationen

Malmköping var det samhälle i länet som först fick fast postanstalt. Enligt ett Kungl. brev 13 februari 1788 skulle ett postkontor inrättas på Malmahed ”mellan Nyköping och Eskilstuna”. Det öppnades  1 juni samma år. Transporten av posten uppehölls av postlinjen Nyköping-Eskilstuna. Postdiligensen var bemannad av en posttjänsteman (förutom kusken) och erbjöd även transport av resande.

1883 erhöll köpingen postförbindelse sex dagar i veckan.

År 1893 erhöll köpingen daglig postförbindelse, mot det att köpingen eller enskilda stod för kostnaderna för två dagar i veckan. Med järnvägens tillkomst år 1907 erhöll köpingen bl a tillfredsställande postförbindelser utan särskild kostnad för transporterna.

Brevbäringen ombesörjdes i äldre tider av en ”entreprenör”. På 1870-1890-talen fanns ”Post-Fia” eller ”Brevduvan”, som för sitt besvär av postmottagarna erhöll 3 öre för varje brev. För att underlätta poströrelsen inom samhället beslöt fullmäktige år 1901 att sätta upp en brevlåda vid Gustav Adolfs torg , som mot ersättning från köpingen av 50 kr per år, dagligen tömdes. Postkontoret drogs in med utgången av september 1920 och ersattes av poststation. Från 1 oktober 1927 inrättades här postexpedition. Först år 1928 begåvades köpingen med en av postverket anställd och avlönad brevbärare.

Postkontoret har varit inrymt på olika ställen, och från början förlagt till den fastighet, där vederbörande postmästare hade sin bostad. Sannolikt har postkontoret under åren 1788-1822 varit förlagt till nuvarande gården nr 20 vid Gustaf Adolfs torg (idag den s.k. Lottagården) , senare till dels gården nr 61  (Landsvägsg. 17/Frendinska gården)) – där den kombinerade postmästare, tullinspektoren och apotekaren Wanström hade såväl apotek som postkontor – dels också till gårdarna nr 23 , 14 , 60A (rivet) och 32 (Storgatan 4/Köpmangatan 6). Efter regementets flytt 1921 till Strängnäs ändrades den tidigare underofficerspaviljongen till postlokaler.

Föreståndare för postanstalten har varit:

 1. Jakob Falleij (1788-1813) – Postmästare. F. 1743, d. 1813 (se Länsmansgården)
 2. Adam Ludvig Hjulhammar (1813-1822). Postmästare. F. 1744, d. 1830. Kapten vid Södermanlands regemente, avsked 1793. Postmästare 1813, avsked 1822.
 3. Johan Fredrik Wanström (1822-1845), f. 1775, d. 1845. Apotekare. Postmästare 1822-1845.
 4. Svante Gustaf Reenstierna (1846), f. 1790, d. 1846. Löjtnant vid Vestgöta regemente 1813, kapten 1821, major i armen 1842. Postmästare 1846.
 5. Gustaf Wilhelm von Rehausen (1847-1852), f. 1781, d. 1852. Kapten vid Norra Skånska infanteriregementet, major 1815. Postmästare 1847.
 6. Fredrik Miles Johan Fleetwood (1853-1882), f. 1801, d. 1884. Friherre, fänrik vid Söd. Regemente 1821, löjtnant 1831, kapten 1837. Postmästare 1853. Avsked 1882.
 7. Edvard Emanuel Grönvall, Postmästare (1882-1887), f. 1847 i Ängelholm, d. 1896 i Helsingborg. Pexp.  i Kristinehamn 1887.
 8. Anders Bohlin (1887-1897), Postmästare, f. 1845. Postmästare i Herrljunga 1807.
 9. Wilhelm Mauritz Ösell (1898-1899), f. 1874. Postmästare i Waxholm 1899-1901. Pxp. i Stockholm 1901.
 10. 10 Nils Adolf Schelin (1899-1906), postexpeditör f. 1856 i Förslöv, Krist. Postmästare i Ödeshög 1906.
 11. Erik Högander (1906-1911),  Postmästare, f. 1855 i Bolstad, Älvsb., d. 1934. Postmästare i Seffle 1911.
 12. Carl Rudolf Ferdinand Vessberg. Postmästare (1911-1915), f. 1855, d. 1915.
 13. Amelie Sofia Holmberg (1915-1920), Postmästare, f. 1863, d. 1944. Postmästare i Mariefred 1920.
 14. Johan August Ljung (1920-1927), Stationsinspektor och poststationsföreståndare. F. 1857, d. 1927
 15. Beata Leander f. Sävström, Stationsmästare 1927-1946, f. 1882, d. 1959
 16. Märta Mattsson, 1946-1954
 17. Karin von Krusenstjärna, 1954-1963
 18. Olov Gustavsson, 1963-1964
 19. K.G. Lundkvist, 1964-1970
 20. Gustav Nilsson, 1970-1980
 21. Katarina Björklund, 1980-03–1980-09
 22. Gun-Britt Dahl, 1981 -1987

Källa: Enl. anteckningar av Evert Wahlberg.

I Hembygdsföreningens årsskrift 2002 finns att läsa en artikelPostens väg till landetskriven av Maj Jacobsson. Skriften finns tillgänglig på Hembygdsgården.


Bilder och dokument från Poststationen

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anita Widén
Bygdebandsredaktör för Malmköpingsortens Hembygdsförening. Har du frågor eller upptäcker faktafel - vänligen kontakta mig per e-post: anita.widen@hotmail.com