Tallstugan

Kategori: Torp

Koordinater: 58.685191, 16.866846

Information om Tallstugan

I kyrkbokföringen finns ingen notering om Tallstugan före 1820-talet. Så vitt vi har kunnat finna är därför uppgiften på skylten vid Tallstugan, om att stugan varit båtsmanstorp före denna tid, felaktig. Sannolikt har det skett en samman-blandning med Tallstugan i Tuna.
I jordeboken för Tuna (som inkluderar Tunaberg) år 1754 finns t ex en uppgift om en dubblingsbåtsman Nils i Tallstugan. Ungefär samtidigt finns en uppgift i Tunas kyrkobokföring om dop av båtsman Nils Lindgrens dotter i Tallstugan. Av innehållet i noteringen måste man dra slutsatsen att detta Tallstugan låg i Tuna.
Tallstugan, som låg på Stora Bärskärs mark hade knappast någon odlad mark. Första boende var arbetskarlen Eric Jonsson född 27/4 1786 vid Fingerkulla och h h Stina Persdotter född 8/2 1796 vid Långbro, vilka flyttade in 1826 från Ö Dammändan i Tuna. När en av sönerna, Eric gifte sig med Charlotta Norling, född 2/10 1826 vid Kärrgruvan, stod även han som arbetskarl till att börja med.
På 1860-talet arrenderade Eric en del av marken till Lilla Bärskär, delen som kallades Västra Bärskär, från 1874 hela torpet. År 1893 skrev han sig på Västra Bärskär, förmodligen för att han med åberopande av s.k. åborätt begärt att få köpa torpet L Bärskär. Det är dock osäkert om han någon gång bodde vid L Bärskär för vid sin bortgång 1897 uppgavs att ”brukaren Johan Eriksson i L Bärskär … dog i sitt hem Tallstugan”.
I behållningen ingick byggnader vid Tallstugan, manbyggnad med förstuga och tre rum, fähus med loge, vagnhus med vedbod, svinhus och smedja. I kreaturs-besättningen ingick 2 oxar, 2 tjurar, 4 kor och 1 kvigkalv. Dessutom kan näm-nas 2 aktier i Tomta Handelbod.
Efter Johan Eriksson och hans Charlotta var Tallstugan bebott ändast ett ytterligare år. 1906 inflyttade snickaren Anders Gustaf Andersson född 1865 i Björnlunda och h h Elin Maria Nyberg född 1877 vid Pumptorp, vilka redan följande år avflyttade till Årdala. Uppgifter om när huset försvann saknas.

L O Ericson


Bilder och dokument från Tallstugan

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anne-Charlotte Regner
Om du har information om platser eller bilder är du välkommen att ringa mig på telefon 076-80 50 880 eller skriv till mig på adressen acregner@gmail.com