Lilla Bärskär

Kategori: Torp

Koordinater: 58.682142, 16.861023

Information om Lilla Bärskär

Torp upptaget på Allmänningen under 1600-talet, första brukaren dokumenterad ca 1640, kort och gott med att han hette Per. Något av hans barn fanns sedan kvar, som man eller hustru, i den familj som efterträdde honom på torpet. Tveksamhet om vem som var barn i huset beror på att mannen hette Persson och hustrun Persdotter, dvs. bägges far hette Per.
De efterträddes 1715 av Anders Johansson, son till Johan Audar f (döpt) 23/7 1682 vid Frankhyttan, och Ingrid Johansdotter född 1689 i Nävekvarn. Deras släkt brukade sedan L Bärskär i 135 år, till 1850. Anders Johansson är ett bland många exempel på hur de vallonska släktnamnen försvann i trakten. Av någon anledning använde man det för lantbefolkningen vanliga namnskicket -son resp -dotter i stället för släktnamn.
Omkring 1860 delades arrendet i Östra och Västra Bärskär. Den östra delen brukades av det gamla torpet medan den västra arrenderades av Johan Eriksson (Ersson) i Tallstugan, vilken efter ca 15 år övertog hela arrendet. Även i fortsättningen brukades jorden i sidoarrende, först till Skyrshyttstugan sedan till Långbro.
År 1893 kyrkobokfördes Johan Eriksson vid V Bärskär, men som nämnts under Tallstugan, bodde han förmodligen aldrig där. Detta bekräftas även av att vi inte lyckats finna mer än en husgrund på platsen, Johan Eriksson hade nämligen sökt åborätt för torpet, för rätt till inlösen.
Hans ansökan blev dock avslagen. Detta var en del av en mycket långdragen process och många utredningar, mellan Staten och Nävekvarns Bruk/Kopparverket där staten så småningom fick rätt till den så kallade Berg-slagsallmänningen och långt senare, omkring 1930, gav utslaget också möjlighet för en hel del arrendatorer att inlösa sina torp till äganderätt, men innan dess hade det hunnit blivit åtskilliga nej.
Sista boende vid L Bärskär var, enligt församlingsboken, familjen Karl August Lindberg (född 1831 i Tuna, tidigare brukare av Hackhyttan) och familjen Ernst Rudolf Pettersson (född 1883 i Nyköpings Ö förs.). Bägge familjerna flyttad ut 1907.
Den tillhörande marken uppgavs 1705 till 1,4 tnl åker och 8 tnl äng, dessutom hagmark att föda 1 ko och 2-3 kalvar. År 1894 angavs marken till 14,5 tnl, en-bart äng, för att 1929 har ökat till 7,9 hektar åker av en totalareal på 28,8 hektar.

L O EricsonTillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anne-Charlotte Regner
Om du har information om platser eller bilder är du välkommen att ringa mig på telefon 076-80 50 880 eller skriv till mig på adressen acregner@gmail.com