Skärgårdskärr

Kategori: Torp

Koordinater: 58.667097, 16.877574

Information om Skärgårdskärr

Torp på allmänningen, upptaget på 16oo-talet. Först kände brukare hette Lars, vilken enligt kyrkoräkenskaperna vid sin död 1673 hade testamenterat pengar till kyrkan. Från 1830-talet brukades jorden av Skinnbyxtorp medan Skärgårdskärr blev backstuga. Friköptes 1934 efter sammanläggning med Skinnbyxtorp. Idag ingår marken i fastigheten Långbro 1:13 (Johannisberg)

Sista boende var avskedade soldaten Johan Peter Linder f 1810 i Björkvik och h h Christina Catharina Ersdotter  f 1798 i Nyköping, vilka inflyttade 1844 och bodde kvar till 1883 då de kom på Fattighuset. Linder, som hade upprepade problem med lagens långa arm, var i kyrkböckerna noterad som lösdrivare och hustrun som mindre arbetsför. Karolina Svensson i Smedsgården berättade i Tunabergsbygden 1951, en episod om honom och brukspatron. Hon nämner honom då som Linder i Skalkärr. Skalkärr skulle då vara en använd sammandrag av namnet Skärgårdskärr.

Arealen angavs 1705 till ca 0,5 tnl åker och 4,5 tnl äng. Vid skattläggningen 1894 till 7 tnl, allt bedömt som ängsmark, medan häradskartan 1905 redovisar 3,4 hektar åker.

L O EricsonTillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Gunnel Adolfsson
Om du har information om platser eller bilder är du välkommen att ringa till mig på telefon 070-637 71 87 eller skriva till mig på adressen gmadolfsson@gmail.com