Farneby

Kategori: By

Visa karta
Farneby
Koordinater: 58.876749, 16.679756

Information om Farneby

I denna trakt har det troligen bott folk sedan landet steg upp ur havet och de högre delarna av byn var öar i en skärgård. Sjön Långhalsen ligger i dag ca 19 m ö h. Byn uppstod troligen som by redan under järnåldern vilket flera fornlämningar vittnar om.
Byns marker ligger delvis vid sjön Långhalsen i Vrena socken Nyköpings kommun. En del av Farneby ö hör till byn. Byn är känd till namnet sedan 1336 då den nämns i en handling angående ett markköp. Byn bestod ursprungligen av två hemman och två torp.
1500-tal
Några av byns hemmansägare är kända enligt en frälselängd av år 1562 och byn bestod då av två hemman om vardera ett mantal. Det ena hemmanet tillhörde, jämte Binklinge och två hemman i Vevelsund, till Per Brahe, död 1590. Det andra ägdes 1562 av Carl Holgerson, död 1566. Efter många ägarbyten där några av ägarna var ur släkterna Oxenstierna, Ribbing med flera, förmedlades eller inlöstes ett hemman till kavalleriet och ett till infanteriet. På gårdarna bodde oftast åbor, arrendatorer. All mark brukades gemensamt genom beslut i byalaget.
1600-1700-tal
På en karta från år 1630 framgår att det då fanns två gårdar och två torp i Farneby. År 1690 är gårdarna delade så att det finns fyra gårdar och två torp. De är alla inlösta av Kronan för att avlöna militär personal. Soldattorpet för rote nr 60 Farneby, låg utanför byn på mark tillhörig byn Segnesta. Två av Farnebys gårdar ”friköps” från Kronan 1702-1703 och blir därefter kronoarrendegårdar. .
1800-tal
Byn bestod som by från minst 1200-talet fram till 1835 års genomgripande Laga Skifte. Anknytningen till Södermanlands Regemente upphör successivt och alla gårdar och torp blir privatägda. Vattennivån i Långhalsen sänks med två meter och mer odlingsbar mark skapas. Järnvägen dras genom byns marker på 1870-talet.
1900-tal
Gårdarna och torpen byter ägare flera gånger, en gårds marker läggs ihop med en granngård och många avstyckningar sker. Marken kring den lilla sjön Filaren som successivt torrlagts sedan slutet av 1700-talet utdikas. Särskilda fritidshus på egna tomter börjar uppföras. En ny landsväg dras genom byn och ersätter den gamla landsvägen. Vägsamfällighet bildas.
2000-tal
Namnet Farneby är nu mer imaginärt och inte längre ett specifikt, geografiskt avgränsat område. Farneby är nu ett namn på ett område med tre gårdar, och många bostads- och fritidshus. Gårdarna är Mellangården, Östergården och Skrivargården. Markerna till den ursprungliga gården Öfvergården och största delen av marken till Skrivargården är nu avstyckade och inlemmade i den intilliggande gården Binklinge. Namnet Övergården används nu för det ena av de båda bostadshus, f d skolhus, som ligger i byn.
Skrivet av Göran Malm 2016

————–
Här i Bygdeband är Farneby kategoriserat som en by i Vrena församling. Det område som fastställdes vid Storskiftet 1749 räknas som tillhörande Farneby. Alla gårdar , hus och platser är därför insorterade under platsen Farneby by.


Bilder och dokument från Farneby

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Göran Malm
Jag är en av redaktörerna för Bygdeband för Vrena och Husby-Oppunda Hembygdsförening. Om du har information om bilder eller platser som passar i Bygdeband är du mycket välkommen att kontakta mig. Tel: 070 58 50 151 eller skriv till mig på adressen a.g.malm@telia.com