Östra Bodane 1:7, Trollön

Kategori: Ö

Koordinater: 58.86065, 12.64574

Information om Östra Bodane 1:7, Trollön

Östra Ånimskog har ej haft någon brytning av sten, liknande den man haft på Västersidan. Östersidan saknar både kvarts och kvartsit. Ett undantag utgör Trollön, där man i början av 1900-talet fann en större brytvärd kvartsåder.
Otto Ahlstrartd sålde ön 1914 till Gullspångs Elektrokemiska för 14 000 kr. Därefter bröts prima vit kvarts där från 1914 till  1923/1924.

Innan dess hade det 1911-12 brutits en del kvart som skeppats till Trollhättan. Det har även berättats att det före denna tid brutits kvarts för Liljedals glasbruk i Värmnad.

Karl Hultfelt, som var fyrvaktare på Vingen, arbetade även som förman i stenbrottet. Han hade en fiskarkompis, Gunnar Bokvist från Tydje, som också jobbade i stenbrottet. Övriga som arbetade där var Lars Nilsson och hans son Gustav, båda från Bergsrönningen, Johan Fredriksson, Vattuman, även han med en son Gustav, båda från Alemyren. Alfred Jansson på Rompedalen,  Edvin Skoglund (far till Elsas i Hemmingsbol), Gustav Löfving i Ö. Bodane, Nils Johansson i Tollesbyn (morbror till Hugo Christiansson), samt Gottfrid Larsson på Västergården. Om dessa karlar sades det på bygden, att när någon frågade vad de gjorde blev svaret  “han arbetar i berget”. De hade en särskild båt vid Vingen, som de for ut till arbetsplatsen med.

Kvartsen skeppades över Vänern till Otterbäcken, f.v.b till Gullspång med järnväg. Vid Trollön fanns då en lastagebrygga för fartygen. (Se bilden Bryggan nedan). Stenbrottet kom att bilda ett 15 – 20 m brett, vattenfyllt schakt, öppet mot sjön, genom nästa hela södra delen av ön (se bild).

År 1985 försattes Gullspångsbolaget i konkurs, varvid Trollön skulle försäljas till Gullspångs Alloys AB. Åmåls kommun beslöt emellertid att utöva sin förköpsrätt och i dec. samma år övergick ön i kommunens ägo. Åmåls kommun har placerat en sopmaja på ön och senare anlagt en brygga vid Trollön för fritidsbåtlivet. Dessutom, ett stycke utanför bryggan, förankrades två förtöjningsbojar. Brygga och bojar tillkom i samband med att en ny utprickat farled öppnades mellan Vingen och Limskär. Se hemsidan för SERÅ (Skärgården En Resurs för Åmål) :

                                                                                                                           2016-04-20  Lars Lundin
____________

Källa :  Melker Andersson, Lillskog

Bilaga : Köpekontraktet från 1914. Se Köpekontrakt.pdf .

Ovanstående dokument laddas och läsas som en PDF-fil, som även innehåller foton. Se Trollön

 

 


Bilder och dokument från Östra Bodane 1:7, Trollön

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Lars Lundin
Internetredaktör för Ånimskogs hembygdsförening. Om du har frågor om Ånimskog ellersynpunkter på denna hemsida, är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0532-25 183, eller skriva till mig på adressen: lundin_lars@telia.com.