Östra Bodane 1:14, Gåsön

Kategori: Fyr

Koordinater: 58.85960, 12.64108

Information om Östra Bodane 1:14, Gåsön

Fram till slutet av 1800-talet ägdes alla större öar i Vänern av Kronan. Så var även fallet med Gåsön.

Seglationen på Vingens hamn hade blivit så betydeldefull att det var motiverat att förse hamnen med en inseglingfyr. Detta medförde att Venerns Seglationssyrelse anlade en fyrplats på Gåsön, som därmed övergick i Seglationssyrelsens ägo. Styrelsen fick fastebrev (lagfart) på ön den 29 mars 1871. Tillsyn av sjöfarten på Vänern sköttes sedan 1799 av Venerns Seglationsstyrelse. Denna var ansvarig för byggandet och skötseln av fyrar, utprickning av farleder, lotsversamhet m.m.

Erik Holmström skriver i boken Vänerns fyrar:

Den f.d. fyrplatsen på Gåsön är en av Vänerns finaste äldre fyrmiljöer. Den nordvästra huvudfyren är ett bostadshus med fyrtorn på taket, uppfört 1867 och något ombyggt 1904. Det skiffertäckta huset har utseendet från 1900-talets början och är helt i behåll. Trots att fyren är nedlagd sedan länge, är det ålderdomliga fyrtornet intakt med altan och liten lanternin. Vid huset står en rödmålad oljebod, samt en rödmålad f.d. uthuslänga med skiffertak. Den lilla sydöstra fyren vetter ut mot öppna sjön. Fyrkuren från 1867 beskrevs i brandförsäkringshandlingar 1884 som ”ett fyruppassningshus med lykta i väggen”. Kuren är troligen helt intakt sedan 1800-talet och är en av Vänerns äldsta och mest ursprungliga små fyrkurar. Den f.d. fyrplatsen är i privat ägo sedan 1943. Vingens fyrar var oljefyrar. År 1904 genomfördes moderniseringar; bl.a. ändrades karaktären från fast rött sken till växelsken vitt/ rött. 

Fredrik Eriksson var Vingens förste fyrvaktare och han var verksam från 1867 till strax efter år 1900. Efterträdaren var sonen Johannes Fredriksson. År 1913 blev Karl Hultfeldt fyrvaktare på Vingen och han tjänstgjorde fram till nedläggningen 1941. Från 1919 skötte fyrvaktaren på Vingen även Megrundets fyr.

Sjöfarten på Vingen avtog dock på 1920-talet. I juli 1939 hade hamnen endast angjorts av tre fartyg ditintills under seglationssäsongen. Ingen lastning eller lossning hade skett. Mot den bakgrunden släcktes fyrarna1941. Då inte Seglationsstyrelsen längre hade behov av Gåsön som fyrplats, såldes ön 30/12 1943 till Adolf Andersson på Lilleskog, varigenom ön kom att bilda en egen fastighet Ö. Bodane 1:14. Fyrvaktarbostaden är sedan dess använd som fritidshus.

Fyrvaktarbostaden hyrdes ut under många år till läkarfamiljen Göran Hård av Segarstad från Sigtuna. Han hade en sommar, med sin frididsbåt, gått in till Vingen för att söka natthamn. Han blev då så betagen i Vingen och Fyren, att han genast sökte upp Adolf Andersson för att om möjligt få hyra fyrstugan, vilket han ju också fick. Att kärleken till trakten blev livslång, visade sig genon att han och hans hustru valde sin gravplats på Ånimskogs kyrkogård.

Efter Adolf Anderssons död blev Gåsön, vid arvsskiftet efter honom 1980, tillskiftad hans syster Lisas barn Assar och Johan Hedenberg samt Lilian Nilsson. Senare har ön övergått i Johans dotter Marias ägo.

Fyrvaktarnas personhistoria kommer senare.

                                                                                                                               16-04-26  Lars Lundin

 

_______________

Ovanstående dokument finns även som en nedladdningsbar PDF-fil, som kan skrivas ut. Se Gåsön

 


Bilder och dokument från Östra Bodane 1:14, Gåsön

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Lars Lundin
Internetredaktör för Ånimskogs hembygdsförening. Om du har frågor om Ånimskog ellersynpunkter på denna hemsida, är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0532-25 183, eller skriva till mig på adressen: lundin_lars@telia.com.