Ängstugan

Kategori: Torp

Koordinater: 58.639816, 16.866073

Information om Ängstugan

Ängstugan. Torp eller backstuga på Tuddetorps ägor. Första notering från slutet av 1750-talet. I allmänhet bebott av familjer med anknytning till gruvan, som gruvarbetare och gruvsmeder.

Ängstugan kan möjligen vara identisk med Tuddetorpstugan, åtminstone i de noteringar i kyrkobokföringen som gjodes på 1780-talet för Tuddetorpstugan, samma familj återfinns på 1790-talet i Ängstugan. Först noterade bosättning vid Ängstugan är från 1759 då smeden Daniel Lundgren, f 1730, med familj flyttade in. Han flyttade samma år vidare till Utö men efterträddes av smeden Anders Lundgren, f 1734,möjligen bror till Daniel. Anders hade anknytning till Lilla Kärrhult i Tuna, men ingen av dem återfinns i Tuna födelsebok. Modern Karin Larsdotter avled i Ängstugan 1763. 1852 inflyttade som torpare Eric Peter Lindelöf, f 1814 i St Malm, med familj från Dammgruvan. Han kom att bli den siste brukaren. I samband med hustruns död 1889 flyttade han till Tomta, där han avled 30/5 1891. Därefter fanns ingen egen brukare vid Ängstugan utan den användes som bostad för söner och drängar från Tuddetorp. Huset försvann på 1920-talet.

L O EricsonTillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Gunnel Adolfsson
Om du har information om platser eller bilder är du välkommen att ringa till mig på telefon 070-637 71 87 eller skriva till mig på adressen gmadolfsson@gmail.com