Västra Galåbodarna

Kategori: Fäbod

Fäbod ligger på utmark som tillhör byarna Backen nr 3, Borgen och Åbbåsen. Skiftades på 1960-talet (Chr. Bengtsson). Drift fram till 1940-talet som återupptogs 1957 och därefter pågick fram till 1986 på Backens del.

Koordinater: 62.837404, 13.817882

Information om Västra Galåbodarna

Gammalt namn Gallebådarna. Vid avradsförteckning 1666 fanns byggnader på vallen.

Ur ”Fäbodar i Bergs kommun”Kulturhistorisk utredning nr 25, JL Museum 1982: Ursprungligen fanns här 6 bustugor. Idag (1982) kan man urskilja 3 vallar med sammanlagt 21 byggnader. Den ursprungliga bebyggelsen är huvudsakligen i gott skick med bl a nylagda tak på de flesta hus. Dateringarna är ojämna med byggnader från såväl 17-, 18- och 1900talet. Fäbod med högsta skyddsvärde.  Fastighet: Backen 1:14, 4:5, 3:9, 6:1, Borgen 4:10

Se Oviks- och Myssjöbygden 1976, sid 29 f ”Den sista fäbodturen” och OM 2014, sid 28-29 ”Gökotta i västra Galåbodarna”.


Bilder och dokument från Västra Galåbodarna

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Karin Jirdén
Föreningsredaktör för Myssjö-Ovikens hembygdsförening. Om du har information eller bilder från Myssjö eller Oviken, kontakta gärna mig på e-post karin.jirden@telia.com eller tel 0643-10580