Rocklösa

Kategori: Torp

Koordinater: 58.619419, 16.848907

Information om Rocklösa

Rocklösa. 1/2 mtl skatte. Tillhörde Vadstena kloster genom donation från slutet av 1300-talet till kyrkoreduktionen på 1500-talet, då den tillföll kronan. I 1630-talets jordeböcker som bergsmanshemman. Skatteköpt 1666 av Gillis de Be-sche. (Mer utförligt beskrivet i Tunabergsbygden 1984, sid 26).
På den angivna platsen finns bebyggelselämningar inom ett 135 x 40-70 m stort område med tre husgrunder och en källare. Grunden efter bostadshuset är
14 x 6 m med två spisrösen i Ö och V. 10 m S därom en diffus husgrund, synlig
6 x 5 m. 85 m österut en källargrop 6 x 2,5 m. VNV om källaren 25 m finns ytterligare en otydlig, skadad husgrund, 6 x 4 m synlig. Äldre lämningar beräknas finnas under mark, de synliga grunderna är rester av bebyggelsen som fanns vid 1800-talets början.
Carl Silverstolpe redogör i ”Vadstena Klosters Jordebok 1500, jämte tillägg ur Klostrets Äldre Jordeböcker”, (Historiska Handlingar del 16 nr 1 av år 1897), bl.a. för vad han anser vara innehållet i gåvan till klostret av år 1417. Därvid räknas 18 gårdar i Tuna/Tunaberg upp, inklusive Näveqvarn.
För år 1500 anges bl.a. ”En gård i Rocklösa, avrad (jordeboksränta, äldre ord för arrende) är 14 öre”. Samma belopp 1480, medan för 1447 och 1466 anges en avrad av 350 järn. Det är samma förhållande med övriga gårdar, under tidigare 1400-tal beräknas skatten i järn, senare i pengar. Endast vid Uttervik omnämns en hytta. Den hytta som lär ha funnits vid Rocklösa var tydligen redan försvunnen. För Rocklösa har även noterats att åbon år 1447 heter Bencht, han skulle betala 14 öre men hade restat.
Nästa kända boende kommer fram genom Älvsborgs lösen 1571. Hans namn var Mats, med en djurbesättning på 1 sto med föl, 3 kor, 2 ungnöt och 1 svin.
Omkring 1790 slutade Rocklösa att fungera som eget jordbruk, ungefär samtidigt som gårdarna i omgivningen, driften lades samman med Näveqvarn. Sista bonden var Johan Johansson, född på platsen 12/5 1747. Efter hans familj var gruvarbetare bosatta vid Rocklösa till 1816. Sista boende var två bröder Anders och Abraham Segerberg med familjer. De var födda vid Andreaberg 10/8 1769, resp. 5/11 1774. Abrahams familj flyttade 1816 till Kärrgruvan medan Anders flyttade till Rönö (?). Husen vid Rocklösa försvann förmodligen ganska snabbt, på kartan över Näveqvarns bruk från 1867 finns i varje fall inget hus med.
L O EricsonTillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anne-Charlotte Regner
Om du har information om platser eller bilder är du välkommen att ringa mig på telefon 076-80 50 880 eller skriv till mig på adressen acregner@gmail.com