Ekstugan

Kategori: Torp

Ekstugan. Undantagstorp på Närkes mark, del av s k Backtäppan, åkermarken till höger om landsvägen mellan Närke och Koppartorp, just innan man kommer fram till Buskhyttans såg. Inga grundrester finns kvar utom källargropen som ligger i skogskanten.Skylt finns uppsatt. För mer information se under Närke. Torp.

Koordinater: 58.659397, 16.949844

Information om Ekstugan

 

Innehavaren av undantaget var nämndemannen Anders Nilsson född 2/10 1787 på Mögö och hans hustru Brita Andersdotter född 20/3 1790 vid Kolbroten i Nikolai. De hade under tiden 1813-1847 arrenderat Björnkulla respektive Närke. Undantagskontraktet gällde 30 år från 1844 men inflyttningen skedde först 1847 när Närke-arrendet upphörde. Makarna avled dock innan de 30 åren gått, Brita 1861 och Anders Nilsson 1862.
Därefter var stugan uthyrd några år, den sist boende familjen var Anders Fredrik Eriksson född 5/2 1835 vid Prästgården i Lunda och dottern i Stora Marsängs övergård, Maria Albertina Johansson född 20/7 1841 vid Bottenkarshyttan i Bergshammar. De flyttade till Stora Marsäng 1871 i samband med att de övertog övergården. När Brita Andersdotter dog 1861 fanns enligt bouppteckningen en oxe och två kor på torpet, men året efter när Anders Nilsson gick bort fanns endast en gris. Eftersom Anders Nilsson hade äganderätt till husen är det tänkbart att de togs bort ganska snart efter sista utflyttningen. Enligt en karta från 1819 fanns redan då ett hus på platsen och enligt en ägobeskrivning från 1811 var det fördubblingstorpet Backtorps äng med dess igenlagda åkertäppor (det är svårt att avgöra om det står Backtorp eller Balktorp).Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Gunnel Adolfsson
Om du har information om platser eller bilder är du välkommen att ringa till mig på telefon 070-637 71 87 eller skriva till mig på adressen gmadolfsson@gmail.com