Sandviken

Kategori: By

By (hemman) i sydvästra Brunskog

Koordinater: 59.613973, 12.850623

Information om Sandviken

By (hemman) i sydvästra BrunskogSANDVIKEN. Källa: En bok om Brunskog.

I skattejordbok för år 1540 är Sandviken antecknad som ödetorp men år 1565 finns brukare, som kallas »kyrkolandbo», och hans jordbruk är ett torp med 3 öre i skatt.

År 1610 i jordeboken är gården upptagen som 1/3 hemman, och skatten är nu: »Landpenningar 1 mark; Dagsverken 1, Årlige hästar 1, Konungshästar 1» och i längden för Älvsborgs lösen för år 1613 är en Anders i Sandviken antecknad men ingen skattesumma utskriven för honom.

I 1630 års jordbok är Sandvikens gård inskriven som skatte-hemman. Detta betyder, att gården blivit »skatteköpt» från kronan, Som då gav köparen äganderätt till densamma.

Husförhörsboken har för Sandviken fyra hushåll och 21 personer antecknade år 1769.

Hemmanet Sandvikens område blev uppmätt vid laga skiftet år 1840 och befanns innehålla 653,3 tunnland och därav skogsmark 493 tunnland.

Arealen av hemmanets åker uppgives 1938 vara 118,4 tunnland. Församlingsboken har 8 hushåll med 28 personer antecknade i Sandviken år 1939.


Bilder och dokument från Sandviken

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Sandviken
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Stefan Hensdal