Gamsebo missionshus

Kategori: Missionshus

Koordinater: 59.934817, 16.729688

Information om Gamsebo missionshus

Väckelserörelsen startade i mitten av 1800-talet. I Norrby hölls 1859 en av de första sammankomsterna hos familjen Löfholm i Varmsätra. Men stugorna blev för trånga och man behövde en större gudstjänstlokal. Man skaffade 1868 en tomt i Gamsebo och en mangårdsbyggnad från Orrbo att användas vid bygget. Tomten tillträddes 12 mars 1868 och huset byggdes samma år av lokal arbetskraft. Den 1 januari 1880 bildades församlingen och bestod då av 22 medlemmar, som den 6 februari firade sin första nattvard i den nya församlingen. Fram till 1882 bedrevs församlingen i samarbete med Sala, Tärna och Kumla friförsamlingar. När detta samarbete upphörde bildades Norrby Brödraförsamling av missionsförsamlingen i Norrby 1 april 1883. Till att börja med hyrde församlingen bostad åt predikanten, men 1905 beslöts att bygga en permanent bostad. Betalades av församlingsmedlemmarna, som fick betala 1% på sin förmögenhet under 2 år, samt att det hölls gåvoaktioner. Bostaden invigdes 10/9 1905. I början av 1900-talet var Varmsätra en stor by och församlingens medlemsantal ökade så att det 1900 fanns 39 medlemmar, 1916 fanns 100 medlemmar, 1935 fanns 127 medlemmar (maxantalet) och 1938 fanns 38 medlemmar. 28 oktober 1912 togs beslut att bygga nytt missionshus och man tillsatte en byggnadskommitté på 7 personer. 19 oktober 1913 var det klart för invigning. Det nya missionshuset innehöll på nedre plan den stora hörsalen, som rymde 250 personer, en mindre sal rymde 100 personer, som kunde förenas med den större. Dessutom kök, kapprum och förrum. På övre plan bostad åt vaktmästaren. Under de följande åren pågick i missionshuset många typer av verksamheter förutom gudtjänster, söndagsskola, ungdomsverksamhet, scoutverksamhet, juniorförening, bibelskola, syförening, musikcirklar. Från början av 1940-talet minskade medlemsantalet och 1994 sjöngs den sista psalmen i Gamsebo missionskyrka.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Inger Bergqvist