Ekeryd

Kategori: By

Byn hette från Början Rumpeboda. Namnet ändrades till Ekeryd 1904.
Byn bestod vid 1800-talets början av fyra gårdar. Dessa låg samlade där Rolf Svenssons gård ligger nu. Denna gård anses vara stamhemmanet. Genom delning tillkom flera gårdar. Som mest bestod byn av 18 gårdar med tillhörande torp.
Femton torp och ödegårdar är utmärkta.
Båtsmansnamnet var Bogren.
År 1872 bodde 102 personer i Rumpeboda.

Koordinater: 56.318000, 14.792229

Information om Ekeryd

Läst enbuske
På ett av torpen i byn (Krokatorpet) hade torparen intill huset planterat en enebuske. Och läst över den att den som fällde den skulle ha sina dagar räknade, och så blev det också. För den som tog bort den dog inom kort.

Vedkastapräst
Förr vid begravning träffades man tidigt på morgonen begravningsdagen i sorgehuset på mat o dryck. Sen samlades man vid kistan utanför huset , läste en bön och sjung en psalm. Det kallades för att man läste ut liket och den som skötte förättningen kallades för vedkastapräst. En sådan fanns i Ekeryd och det var ett hedersuppdrag att sköta den sysslan.

Branden i Rumpeboda 1811
Något före dagningen den 29 mars 1811 i Rumpeboda, då bonden Pehr Johansson steg upp stod uthusen redan i full låga. Orskaen till eldens utbrytande kan han inte förklara för ingen människa som han vet har om aftonen vistats med något brännbart ämne i ladugården. Pehe J.s gård ägs i dag av Arne Karlsson.
Det var även Ola perssons och Pehr Erikssons ladugårdar och uthus som brann ned till grunden.
Det var 2 lador 15 alnar långa, fähus 9 alnar långt, ett portskjul 6 alnar, ett stall 6 alnar långt o 9 alnar brett, en hackelslada, en liten lada 7 alnar, en svinbod 4 alnar i fyrkant, ett vagnskjul 6 alnar långt. Husen uppförda på eke och furufot och täckta med näver och torv.
Vidare förstördes 4 lass hö, 3 lass halm, 1 järnvagn med boltahjul, en tvärsadel och en hemqvarn.
Allt detta värderat till 247 riksdaler och 32 skilling. Samt ett fähus tillhörande hälften Pehr Johansson och hälften Ola Persson och Pehr Eriksson, vilket befanns vara 10 alnar långt och 9 alnar brett, uppfört på ekefot med furutimmer i knutar. Värde 20 riksdaler.
Dito uppmättes tomten efter fähus som tillhörde bonden Ola Pehrsson enskilt 13 alnar långt o 10 alnar brett, uppfört med furutimmer i knutar o täckt med näver. Värderas till 20 riksdaler.
Tillsammans värderas skadan till 287 riksdaler och 32 skilling.
Värdering gjord den 25 maj 1811.

 

 


Bilder och dokument från Ekeryd

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2