Lilla Mossbro

Kategori: Torp

Koordinater: 58.681533, 16.761488

Information om Lilla Mossbro

I och med att torpnamnet Lilla Mossbro använts även för Simbo, är det svårt att säga hur gammalt torpet var. År 1715 nämndes att Simbo var öde, vilket även finns noterat i mantalslängden. Från ca 1720 finns en båtsman, Nils Frisk, noterad vid Måsbrostugan, 1727 sägs att han flyttade till Wästerljung. Förmodligen är det nu det nya Lilla Mossbro som avses. 1729 finns nämligen en ny båtsman vid Måsbrostugan, Anders Andersson Norman, vilken stannade där till sin död 1765 och då är vi så långt framme att det finns löpande husförhörslängder.

Anders Norman var under de första åren dubblingsbåtsman men 1739 noterad som stadsbåtsman. Dubblingsmän förekom under perioder när man behövde flera båtsmän, varvid rotarna eller eventuellt flera rotar tillsammans fick hålla ytterligare en båtsman. I och med att denna skyldighet bortföll 1739 kunde han sedan under några år gå in som båtsman för en av stadens rotar. Redan 1741 noteras han dock som avskedad, förmodligen p g a någon skada.

Han klarade ändå sin försörjning, när han dör 1765 kallas han nämligen Mäster Anders Norman, svarvare vid L Mossbro. Anders Norman var förmodligen inflyttad till trakten, de äldsta barnen var inte födda i Tuna. Han hade en namne vid Övershyttan på 1720-talet, med största sannolikhet rör det sig om samma person. Han hustru Maria Persdotter angavs i dödboken vara född i Kristinestad i Finland.

Åkerarealen vid torpet var säkerligen till en början helt obetydlig. De enda säkra uppgifterna vi har kommer alla från 1900-talet, arealen uppges då var 1,3 – 1,5 hektar.

Sista brukaren var Axel Teodor Lundqvist med familj, vilka flyttade in 1935 och stannade till 1941 då de flyttade till Tunaberg. Vi har inte exakt uppgift om när huset revs.

L O Ericson


Bilder och dokument från Lilla Mossbro

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Gunnel Adolfsson
Om du har information om platser eller bilder är du välkommen att ringa till mig på telefon 070-637 71 87 eller skriva till mig på adressen gmadolfsson@gmail.com