Stora Bryne

Kategori: Herrgård

Koordinater: 58.409289, 12.984441

Information om Stora Bryne

 

Namnet 

Bryne, frälsesäteri. Namnet kommer från fornsvenskans ”brun” i betydelsen kant , avseende gårdens läge på en ås. Den senare delen kommer från betydelsen betesmark.

Namnet:

-1387 Brynine,

-1556 Storebrynnene,

-1572 Bryne.

Gården har en anrik manbyggnad som ej är kulturminnesmärkt.

(Info hämtad ur Järpåsboken).

 

Areal: Totalt 130 ha, därav 26,5 åker. Taxeringsvärde. 51.100.

Djurbesättning: 3-4 hästar, 14 kor, 6 ungdjur, 1 modersugga, 2 gödsvin, 4 får, höns till husbehov.

Det två våningar höga trähuset som är gårdens huvudbyggnad restaurerades senast 1904. Hundra år tidigare blev det helt nybyggt eller åtminstone grundligt ombyggt. Byggnaden omges av två flyglar vars ålder okänd.

Bland ekonomibyggnaderna märks stall från 1890 och ladugård från 1870.

Stora Bryne är en gård med mycket gamla anor.

Den ägdes på  1400-talet av ätten Oxe, vilken förblev här ända fram på 1600-talet. Bland ägare till gården inom denna ätt kunna nämnas Johan Ulfsson, som levde på 1400-talet, dennes son ryttmästaren Anders Johansson och sonson hövitsmannen och amiralen Johan Andersson samt vidare Anders Oxe och dennes son landshövdingen Erik Oxe som dog 1672.

Från den sistnämnde såldes gården 1688 till Erland Kafle. Senare kom den genom gifte till översten J. Ahlfelt. 1774 tillhörde den en major Hård och längre fram översten E. P. Stiernsparre. Ännu 1830 ägdes gården av den sistnämndes änka född von Platen.

Därefter kom den i tur och ordning ägas av kammarherre A. Virgin, löjtnant Kock, kamrer de Freese. A. Malm och A. Svensson. Den senare sålde 1901 egendomen till herr L. J. Ihrfors , vid vars död den övergick till hans sterbhus.

Ägare: L J. Ihrfors sterbhus.

Arrendator (sedan 1939): Sixten Elof Gustavsson född 30/6 10. Son till Karl Vilhelm Gustavsson och hans hustru Anna Olivia född Abrahamsson. Gift 5/3  1939 med Anna Kristina Linnea född Andersson, dotter till Karl Emil Andersson och hans hustru Selma Matilda född Bengtsson.

Barn: Karl Sverker Ingemar född 1/1 1940, Kjell Sixten Olof född 28/7 1942.

Uppgiften hämtad ur Svenska Gods och Gårdar (1942)


Bilder och dokument från Stora Bryne

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2