Sjövik

Kategori: Herrgård

Koordinater: 57.935255, 15.345904

Information om Sjövik

Gården har ett mycket gammalt ursprung. Den omnämns i en urkund år 1345, då östgötalagmannen Knut Jonsson på Aspanäs skänkte Sjövik till sin fogde Petter Ragwaldsson. År 1513, den 29 september, noteras i en urkund, att Thord Bonde sålde Sjövik till ”välbördige” Sven Pehr Sigurdsson.

Gården har gått i arv i olika adelssläkter fram till 1913, då dåvarande ägarna, syskonen Sven och Märta Ridderborg, sålde till Boxholms AB. Syskonens släkt hade ägt gården sedan 1795.

Boxholms AB lät stycka av corps-de-logiet med parkområde, ca 30000 kvadratmeter, och sålde detta 1917 till majorskan Valborg Berndes och hennes barn. 1920 blev dottern Hedda Fredrica von Essen ensam ägare. Hon och maken Reinhold von Essen bodde på gården och vid Heddas död 1952 ärvde de två sönerna. Reinold ärvde inte, men hade kvarboenderätt. Efter Reinholds död 1971 sålde hans son och sonson (dåvarande ägare) gården till makarna Sörensen, som 1975 flyttade in på Sjövik. Familjen lever fortfarande kvar på gården.Enligt doktor Robert Norrby härstammar namnet från ”Skedevika”. Sjövik är, förmodar han, en förvanskning av detta ursprungliga namn, som kommer från ”sked”, vilket betyder ”något som skiljer”. Norrby fann det omnämnt första gången 1382, då det stavades ”Skiuikum”, 1608 skrevs det ”Skedewijka”, 1638 ”Skedwyka” och på 1700-talet ”Siöwika”.

Sjövik var till en början ett lantbohemman, fast frälse. Kaptenlöjtnanten Olof Armsköld på Ekäng vidtog åtgärder för att göra Sjövik till ett säteri och som sådant omnämns det första gången 1647. Sjövik var ingen stor sätesgård med den tidens mått mätt. Den var satt i 1 mantal. Anton Ridderstad uppger i sin sammanställning ”Östergötland”, att gården i början av 1900-talet omfattade 486 hektar.

Boxholms AB styckade också av 53/100 mantal motsvarande ca 70 hektar, jämte den gamla arrendatorbostaden, som de 1931 sålde till Carl och Anna Andersson.
De brukade gården fram till 1947, då de flyttade till Haga i Tullerum.

I Sveriges bebyggelse från slutet av 1940-talet beskrivs sätesgården på följande sätt: Areal 30.490 kvm. Förvärvat 1917. Fastigheten ombyggd omkring 1868. Fru Hedda och Reinhold von Essen och barnen Carl och Hans.
Arrendebostaden 68 hektar varav 11 åker och 57 skog. Förvärvad 1946. Mangårdsbyggnaden från omkring 1875. Ekonomibyggnad från 1875 för 4 hästar och 23 nötkreatur. Lantbrukare Jonas och Viola Svensson med barnen Per-Inge, Jan-Erik, Sven-Ingemar och Elsie-Marie.
I Länsmuseets bebyggelseinventering från 1989 skriver man:
1 bostad, 1.5 vån ombyggd 1868
1 garage, 1 vån byggt 1976
1 dass, 1 vån ” 1870-90
Trädgården anlagd 1910 av Christian F Mohr.
1 bostad, 1.5 vån. Före detta arr bostad byggt 1875
1 svinhus, byk, dass, 1 vån ” 1910-20


Bilder och dokument från Sjövik

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Sjövik
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Johansson