Bystadkvarn

Kategori: Kolartorp

Bystakvarn eller Bystadkvarn var bostad för mjölnaren vid kvarnen med samma namn. Från 1883, när kvarnverksamheten upphört och kvarnen rivits, var huset Bystakvarn arrendetorp med kolning.

Visa karta
Bystadkvarn
Koordinater: 59.015132, 15.540728

Information om Bystadkvarn

1815  JAA Bystaqvarnstorp, 1 torp. Innehafves af mjölnaren som däremot förrättar sågningen vid Bysta Såg.
1867  ÅB Bysta kvarn: Syn 18 oktober 1867. Avträdare: Anders Larsson, brukare sedan 14 mars 1845. Tillträdare: Erik Andersson.
1883  ÅB Bysta kvarn: Brukningskontrakt 14 mars 1883. Erik Andersson. Kr 178,50. 85 läster träkol + 15 läster överkol.
 SC Barn med 1:a hustrun Anna; Karl, Alfred, Anders, Johan, Lovisa.
Barn med 2:a hustrun Johanna: Axel, August, Anna Olsson, Alma.
1909  ÅB Bysta kvarn: Syn 25 september 1909. Avträdare: Anders Erik Andersson. Tillträdare: Axel Andersson.
1910  ÅB Brukningskontrakt 14 mars 1910. Sonen Axel Andersson. 160 kr/år. 100 läster träkol till Brevens Bruk.
1919  ÅB/SC Syn 10 maj 1919. Avträdare: Avlidne Axel Andersson företräddes av modern Johanna Andersson samt halvbröderna Karl Andersson och Anders Andersson. Tillträdare: Ingen. Axel var ogift, dog i spanska sjukan.
1919  ÅB Bysta kvarn: Arrendekontrakt 14 mars 1919. Erik Johansson från Käfserud. Årligt arrende: 240 kr. Från 1922 sänkt till 200 kr. 2 milor på skogvaktare Johanssons vakt. Tillförsäkras kolning, skogsarbete och körning för 800 kr.
1929  ÅB Bysta kvarn: Arrendekontrakt 14 mars 1929. Erik Johansson. 200 kr. 80 läster träkol till Brevens Bruk. Brukaren förbinder sig att å vägen Arvidstorp – Knipphammaren på en utpålad sträcka av 598 m iståndsätta vägen mot en ersättning av 120 kr. Arbetet, som skall vara fullgjort senast 1 nov. 1930, skall bestå av breddning av vägbanan till 2,5 m bredd, nödig dikning, bortsprängning av sten (fri ammunition), grundlig grusning. Årligen skall brukaren grusa och underhålla denna väg utan särskild ersättning.
1933  ÅB Bysta kvarn: Arrendekontrakt 14 mars 1933. Erik Johansson. 250 kr/år. 40 läster träkol. Underhåll 598 m väg Arvidstorp – Knipphammaren. 755 m väg Hunneberg – Blomsterbacka.
1947  ÅB Bysta kvarn: Elektrifiering i hus och ladugård.
1948  ÅB Bysta kvarn – Karlsnäs: Arrendekontrakt 14 mars 1948. Erik Johansson arrenderar åkerjorden och ladugårdsbyggnaden vid Karlsnäs för 400 kr/år.
1958  ÅB Erik och Ester Johansson flyttar från Bysta kvarn 14 mars 1958. Ingen syn. Arrendatorn betalar en överenskommen summa på 585 kr.
Erik och Esters barn: John, Tore f 1922, svarvare i Brevens bruk. Alva Karlsson f 1926, Ingrid f 1928.
195X  SC Veiko och Kaisa Ahonen flyttade från Knipphammaren till Bysta kvarn och blev de sista permanentboende där. Fritidshyresgäst har varit en handkirurg från Örebro, Norsell. Kyrkoherde Bernhard Egertz, Vingåker och Monica Lönqvist friköpte gården på 1980-talet. Nu ägs gården av Claes och Eva Wikström från Hägersten.
2007  SC Timrade ladugården plockades ner och flyttades våren 2007. Logen, som låg norr om ladugården, är riven långt tidigare. En kort bit väster om bostadshuset låg undantagsstugan, som är borta sen 1930-talet?.

Bilder och dokument från Bystadkvarn

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2