Galthult 3:5

Kategori: Gård

Koordinater: 56.233332, 13.5

Information om Galthult 3:5

 

Nils Eriksson och Sven Kjerstensson köpte tillsammans andra delen av Galthult 3 som sålts på utmätningsauktion i Röinge 1835. Det var en man som skrivs provisor G H Henningsson som ropade in den för 10 600 riksdaler och direkt sålde den igen med 400 riksdaler i vinst Den styckas nu upp i tre brukningsenheter Galthult 3:4, Galthult 3:5 och Galthult 3:6.

1844 sålde Nils och Sven Galthult 3:6 som de ägde gemensamt till Nils Eliasson på Buskahuset.

1836 köpte Thor Eriksson, Nils Eriksson och Sven Kjerstensson tillsammans gården av Henning för 11 000 riksdaler. De delar upp den i tre delar Ha, Hb, Hc. Thor överlät tydligen sin andel för vid laga skifte äger Nils Hb, Sven Ha och de två äger gemensamt Hc som ligger mitterst.

Ägaren Sven Kjerstensson har inhyseshjon Anders Eriksson. Sven med familj bodde på Galthult 2 så Anders bodde förmodligen på fädernegården. Troligen var det här Jakob Tullsson bosatte sig 1840. Husen rymde säkert fler än Anders.

Erik Nilsson född 1836 och Nilla Åkesdotter född 1839, båda i Galthult
Erik var son till Nils Eriksson och Elsa Jönsdotter och Nilla dotter till Åke Nilsson och Kerstina Kjerstensdotter. Nilla hade August född 1859. Gemensamt hade de Assarina född 1865, död 1879 och Nils 1868. August vistades i Amerika några år men kom tillbaka. Nils flyttade 1885 till Vedby.

Nils  d.ä. dog 1856 och Elsa flyttade till ett undantag, där hon dog 1867.

Erik dog 1868 och Nilla gifte om sig 1872 med Paul Jakobsson född 1825 i Hörja
Paul hade varit gift med Sissela Andersdotter och hade blivit änkling. Han hade tre barn: Nils som var utflyttad samt Johannes född 1863 och Amalia 1860. Nilla sålde halva sin del av gården till Pål för 200 daler. Andra halvan hade barnen ärvt. Samtidigt står det på en annan sida 41/1024 mt äges av P. Jakobsson och 87/1024 mt äges av Kjersten Svensson.

Det är efter Jakob Tullson resp. Sven Nilsson sålt. Och det tyder på att det är 3:8 A och 3:8 B.

Paul och Nilla fick barnen Julius född 1873, Alfred 1875 och Bernhard 1879, död samma år.

Paul  dog 1879.

Efter Pauls död flyttade Nilla från gården i byn och bosatte sig på Galthult 3:17. Påls barn hade ärvt Galthult 3:15 som såldes på auktion. Julius blev husar och tog namnet Vinrot. Han emigrerade 1896.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Kerstin Tegård
Som föreningsredaktör för Röke sockengille tar jag gärna emot rättelser och synpunkter på den information jag lagt in: platser, personer, dokument och bilder. Som kategori har jag i första hand använt den ursprungliga användningen av platsen. Jag utgår i första hand från den information, som fanns 2012 när boken Gårdar i Röke skrevs. Givetvis försöker jag hålla mig uppdaterad med ny och aktuell information. bokmalen49@yahoo.com, 073 056 06 92