Slorud

Kategori: By

By (hemman) i centrala Brunskog.

Koordinater: 59.671181, 12.912349

Information om Slorud

By (hemman) i centrala Brunskog.SLORUD. Källa: En bok om Brunskog

Slorud är »av skiog och mark» upptaget år 1582 och 1583 inskrivet i jordeboken som skattenybygge.

I jordebok för år 1610 är gården inskriven som 1/3 hemman, som skulle betala:
»Oxeskatt 1 öre, Dagsverke 1, Årlige hästar 1, Konungshästar 1».
I tiondelängden för år 1613 är Pål i Slorud antecknad och kräves på »Havre 5 f:r» som tionde. Samma år får han betala 12 mark i Älvsborgs lösen.

År 1641 är änkan och hennes son skrivna för hemmanet och får detta år betala 1 daler 28 öre 8 penningar som jordeboksränta.
Deras årliga utsäde uppges vara 1 1/2 tunna och boskapsdjuren var: »1 stut, 2 kor, 1 u. får, 1 u. get och 1 risbit». År 1641 blev hemmanets inägor kartlagda.

I jordeboken för år 1713 är antecknat: »tullpenningar 4 öre, tillökt för en kvarn 1697».

År 1769 bodde 27 personer i Slorud i fyra hushåll.

Hemmanets areal uppmättes vid laga skifte år 1840 till 416,9 tunnland med 308,9 tunnland som skogsmark.

I taxeringslängd 1939 uppges åker arealen till 92 tunnland och fördelad på åtta ägare.

Antalet i Slorud hemmahörande personer var år 1942 fyratiosex i femton hushåll.


Bilder och dokument från Slorud

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Stefan Hensdal