Stinastorp

Kategori: Torp

Koordinater: 59.791300, 12.688446

Information om Stinastorp

Koordinater (x/y) 6634308 / 1325036 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 8×5 m (N-S) med spismursröste. Husgrunden är sammanbyggd med resterna av en jordkällare. På platsen är även rester efter stenmurar och röjningsrösen.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 540:1)Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Mats Lugne