Seglora

Kategori: By

Vid Laga delning 1766 bestod Seglora by av Prästgården, Bosgården (Säteriet), Buagården, Andersgården och Skyttegården och bestod tillsammans av 3 3/4 mantal. Samma uppgifter finns vid Storskiftet 1778.
1815 utfördes ett storskifte där östra gärdet delades mellan Segloraberg (Säteriet), Prästgården och Seglora by (bönderna på gårdarna Buagården, Andersgården och Skyttegården).
1821 Storskiftades Segloraberg ( Säteriet) med de underliggande frälsegårdarna, Bua-, Anders- och Skyttegården mellan de båda hälftenägarna Herr Överste Löjtnanten och Riddaren Eric Edenhjälm och Herr Löjtnanten Wilhelm Boÿ.
Åren 1906 till 1909 utfördes Laga skifte á Seglora by där alla ägorna fördelades enlig följande:
– 3/4 MTL krono Seglora No 1 Prästgården som innehades av kyrkoherden Carl Zackarias Christenson.
– 1 MTL Frälse Seglora No 2 Bossgården eller Säteriet Segloraberg.
– 1/2 MTL Rå och Rör Seglora No 3 Buagården.
– 1/2 MTL Seglora No 4 Andersgården.
– 1/2 MTL Frälse Seglora No 5 Skyttegården.
Säteriet och de övriga gårdarna tillhörde Rydals Manufakturaktiebolag.

Koordinater: 57.57811, 12.72083

Bilder och dokument från Seglora

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Lars-Göran Pettersson
Redaktör för Seglora hembygdsförening Tel. 0735404978 lars-g.pettersson@seglora.se Har ni förslag på ändringar kontakta mig gärna på mail