Kantorp soldattorp 990

Kategori: Soldattorp

Koordinater: 59.332116, 17.265551

Information om Kantorp soldattorp 990

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Foto Anita Warging 2010-05-21

EW har inte angivit läget för 990 Kantorp. Torpgruppens forskning gör att vi med ganska stor säkerhet kan fastställa läget till de angivna koordinaterna. Vägen förbi gamla Her- resta skolhus drogs om 1970. Tidigare gick den några tiotal meter närmare skogen. Den gamla vägen finns kvar som en vacker allé. Skolbarn som gick på den gamla vägen på 1930-talet, minns torpet som då var ganska förfallet. Det fanns fruktträd kvar som inbjöd till att palla! Det finns en gränsmarkering på platsen samt rester av husgrunden. Den siste soldaten, Hindrich Kant, får avsked 1815 och flyttar till Turinge. Därefter bor det enligt hfl ”arbetsfolk” i torpet. Den siste, drängen Carl August Andersson, avlider 1881.
Huvudrote 1686: Olof i Kantorp, 1/4 mtl. Hjälprote: Per i Brolöth, 1/3 mtl, Anders i Tor- senshufvud, 1/4 mtl, Johan i Norrsäter, 1/4 mtl samt Carl i Slåswijk, 1/8 mtl.
Huvudrote 1728: Änkan i Kantorp, 1/4 mtl. Hjälprote: Nills i Brolöth, 1/4 mtl, Pehr i Norrsäter, 1/4 mtl samt Anders i Slåswik1/4 mtl.
Rotenummer 1686: 1011, 1688: 982, 1710: 990.
Poss: Kantorp och Norrsäter: Kronan behållet, Brolöth och Slåswijk: Herr Jonas Örn- feldt, Torsenshufvud: Donerat.
Roten anslagen till u.off. lön 1815-12-30 – 1832-12-31 och till musikens underhåll 1833- 01-01 – ?

Utdrag från boken ”Soldatarvet” utgiven av Stallarholmens Hembygdsförening.

Bilder och dokument från Kantorp soldattorp 990

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Rolf Sundman
Föreningsredaktör Stallarholmens hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Stallarholmen är du mycket välkommen att ringa eller maila mig. Ni når mig på: Tel: 0707-45 19 00 mail. rolf.sundman@gmail.com