Brevens skola

Kategori: Skola

Visa karta
Brevens skola
Koordinater: 59.009809, 15.596251

Information om Brevens skola

 

Enligt boken ”Glimtar ur Askers skolhistoria” inrättade J A Anckarsvärd 1821 en skola i den s.k. Röda byggningen (Övre eller Nedre bruket?) Gumman Törnqvist undervisade, hon kallades skolmoster. Samtidigt undervisade gubben Boman vid Biskopskvarn de barn som bodde däromkring.

Värdshuset står färdigt 1833. Förutom bostäder finns där skol- och kyrksal. Kohus byggs för värdshusvärden. Skollärare tillika brukspredikant anställs, magister Lars Melin. Skolsalen låg på andra våningen i Värdshusets norra gavel.

Brevens kyrka invigdes 1842. Kyrkan var också skolrum under magister Klingbergs ledning. 117 barn.

I en artikel i Nerikes Tidningen 31 december 1942 skriver Albert Lindqvist (1866 – 1955) från Brevens bruk: Omkring år 1870 kom  nyexaminerade lärarinnan Wilhelmina Pettersson från Lilla Edet till skolan i Brevens bruk och undervisade i den nyinrättade skolsalen vid Nedre bruket.

I en artikel i Nerikes Tidningen 31 december 1942 skriver Albert Lindqvist (1866 – 1955) från Brevens bruk: Omkring år 1870 kom  nyexaminerade lärarinnan Wilhelmina Pettersson från Lilla Edet till skolan i Brevens bruk och undervisade i den nyinrättade skolsalen vid Nedre bruket.

J T Gripenstedts noteringar:  På hösten 1875 började planeringar och grund gräfningar till den stora skolhusbyggnaden som nu utgör en prydnad för bruket. 1876: Skolhusväggarna uppföres genom s.k. gjutning. Flygelbyggnaderna (uthusen) uppföres på samma sätt.
1878: Skolhuset invigs i mars. Total kostnad 50.739 kr 67 öre. Enligt läraren Lars Möller vid 100-årsjubiléet var lindarna i allén från början troligen 78 st. År 1977 är det 75 kvar.
Några av lärarna i Brevens skola: Erik Eriksson 1878-1915, Wilhelmina Pettersson 1878-?, Anna Andersson 1878-?, Linda Flyckt, Fröken Högel, Harald Sörkvist, fröken Eriksson från Svarttorp, Märta Tholén Linnerud, Maja Haglund Wickman, Gotthard Frennberg, Nils Crusefalk, Ulla Sandberg, Gudrun Hedquist, Signe Malm, Göran Wahlgren, Lars Möller 1965-ht 1983, Eva Lilja Rysén, Maj Lilja, Berit Lidar.
1907: Askers kommun tar över kostnaderna för skolan som fideikommisset stått för sedan undervisning startade.
1930: Brevens skola byggs om. Slöjdsal och gymnastiksal tillkom. Kostnad: 25.000 kronor. Gymnastiksalen låg på bottenvåningen åt sydväst. Slöjdsalen andra våningen nordöst. Andra våningen sydöst var skolkök. 1938 var sista gången som skolkök hölls i Brevens skola.
Den 11 oktober 1960 invigdes Brevens skola efter omfattande ombyggnad och reparation. Värme, vatten, duschar m.m. installerades. Lägenheterna byggs om till matbespisning. Kostnad 370.000 kronor. Byggnadskommitténs ordförande var Yngve Wadström, byggmästare var Gustaf Andersson, Kilsmo. Tillfälliga skollokaler var i Ordenshuset, Brevensgården och en lägenhet i Värdshuset, som på nytt fick bli undervisningslokal..
Skolverksamheten upphör efter vårterminen 1990. Något år senare säljs skolan till Lena Herö och Kenneth Wide som startar bildterapiutbildning i lokalerna.

Bildgallerier från Brevens skola

Visa fler bildgallerier från Brevens skola ›


Bilder och dokument från Brevens skola

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Elisabet Broms
Föreningsredaktör för Brevens bruks hembygdsförening på Bygdeband. Om du har några rättelser eller kompletteringar, hör av dig till mig på broms.hogsjo@gmail.com.