Pixbo

Kategori: Herrgård

Koordinater: 57.649962, 12.077364

Information om Pixbo

Namnet Pixbo är troligtvis bildat på släktnamnet Pik. Släkten Pik ägde under senare medeltid åtskilligt med gods och gårdar i Västergötland, Småland och Halland. Det sistnämnda landskapet tillhörde ju på den tiden Danmark. Namnet stavades danskt i äldre tider, Pigsbo.

Före reformationen var Pixbo ett kyrkohemman. Traditionen påstår att här legat ett kloster, men det är mindre troligt, däremot kanske ett s.k. hospits, ett övernattningsställe för pilgrimer. Pilgrimsvägen till Nidaros gick ju i trakten.

Gården hade egen kvarn i Mölndalsfallen.

Vid reformationen drog Gustav Vasa in gården till kronan.

Huvuddelen av den nuvarande herrgårdsbyggnaden uppfördes 1720 av handelsmannen och krögaren Jacob Kitz. Vid mitten av 1800-talet köptes gården av grosshandlaren Josef Heyman, som genomförde ett omfattande upprustningsarbete av den misskötta gården. Bostadshuset byggdes om med en andra våning. Han anlade bevattningsdammar för jordbruket och för den park och de stora frukt- och grönsaksodlingar som han skapade i sluttningen ner mot Vällsjön. Odlingarna sköttes föredömligt av trädgårdsmästaren Edvard Svensson. Hans son Algot har nedtecknat en mycket detaljrik berättelse om livet på Pixbo 1910 – 1915. Den finns att läsa i boken ”Råda uti Askims härad” av Ulf Erixon. (Tyvärr utsåld)

1940 började man stycka av och sälja tomter. De hade strykande åtgång, det natursköna läget i kombination med goda kommunikationer inklusive egen järnvägshållplats lockade många göteborgare. Hela det nuvarande Pixbo villasamhälle ligger på herrgårdens gamla marker.


Bilder och dokument från Pixbo

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Leif Andersson
Pensionerad språklärare. Uppväxt i Solsten, Mölnlycke. Bodde 40 år i Ångermanland, är nu återflyttad. Sköter föreningens "arkiv". Har lagt in gamla dokument, protokoll och bilder i dator. Telefon 070-5989986. E-post leif.andersson@mbox370.tele2.se