Magnehult

Kategorier: Bebyggelselämning, Torp

Text på torpskylt: Magnehult på Brevens Bruks ägor. Siste brukare: Ivan (och Sanda) Andersson. Rivet på 1950-talet. BBHF 1991.

Koordinater: 59.001655, 15.602979

Information om Magnehult

1895  SC Hfl 1891 – 1895: I Magnehult bor Anders Larsson, Anna Ersdotter, 3 barn.
2007  SC I slutet på 1930-talet flyttade Ivan och Sanda Andersson till Magnehult och brukade torpet till 1946 då de flyttade till Tullen i Boo där de bodde något år för att flytta vidare till Berget/Tullen norr om Regna Svarttorp där de bodde till 1950 då de blev arrendatorer på Fillingagöl.
19XX  SC Före Anderssons bodde i Magnehult John Johanssons (John i Magnehult, Tvättjohn) föräldrar där. Mamman hette Hulda.


Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Susanne Holberg Ander