Örnkulan

Kategorier: Bebyggelselämning, Dagsverketorp, Kolartorp

Text på torpskylt: Örnkulan på Hunnebergs ägor. Siste brukare: Algot Karlsson (Algot och Viola Närholm). Rivet på 1940-talet. BBHF 1990.

Koordinater: 59.010538, 15.529003

Information om Örnkulan

1760  SC Örnkulan finns med i de första husförhörslängderna på 1760-talet.
1815 JAA Örnkula, 1 torp. Banco Rd -:3:6. Dagsverken 48. Smör 10 mk (4,25 kg), Tackjärnskörning 6 skeppund (1,2 ton). Ved 1 famn. Löv 10 tjog.
1843  ÅB Örnkulan: Syn 11 maj 1843. Avträdare: Med döden afgått Olof Nilsson efter 6 år. Tillträdare: Sonen Nils Olsson.
1884  ÅB Örnkulan: Syn 29 augusti 1884. Avträdare: Nils Olsson. Tillträdare: Sonen Per Erik Nilsson.
1885  ÅB Örnkulan: Brukningskontrakt 14 mars 1885. Sonen Per Erik Nilsson. Årsarrende: Kr 137,76. Träkol 60 läster + öfverkol 90 läster till Brevens Bruk. Spånad af 4 skålpund tågor eller 8 skålpund finblånor eller 16 skålpund grofblånor. Lingon 2 kannor. Hallon 1/2 kanna. Murklor 3 tjog. Aska 8 kannor.
1916  ÅB/SC Örnkulan: Brukningskontrakt 14 mars 1916. Carl Oskar Carlsson från Stenstugan. Årsarrende: Kr 135:-. 150 läster träkol till Brevens Bruk. Barn: Alvar, Algot, Karl, Ester, Ivar, Signe, Hilda. Sonen Algot tog över arrendet på 1930-talet.


Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Elisabet Broms
Föreningsredaktör för Brevens bruks hembygdsförening på Bygdeband. Om du har några rättelser eller kompletteringar, hör av dig till mig på broms.hogsjo@gmail.com.