Arvidstorp

Kategorier: Bebyggelselämning, Frälsehemman

Text på torpskylt: Arvidstorp, 1/4 mantal frälse, äges under Bysta. Siste brukare; Linus (och Betty) Larsson. Rivet på 1970-talet. BBHF 1993, NO.

Koordinater: 59.040642, 15.557456

Information om Arvidstorp

1815  JAA Arvidstorp, 1/4 mantal frälse. Årligt arrende: Banco RD :44:1, dagsverken 48, smör 10 mk (4,25 kg), tackjärnskörning 16 skeppund (3,1 ton), ved 2 famnar, löv 15 tjog.
1869  ÅB 1 mars 1869? Af- och tillträdessyn af 1/4 mantal Arvidstorp tillhörigt Herr Stats Rådet, Riddaren och Kommendören af Kongl. Majts. Orden m.m. Friherre J. A. Gripenstedt hvilket hemman Lars Johan Jonsson brukat sedan midfastan? 1865? Den 14 mars 1865 tillträder Carl Johan Carlsson från Ånnerstorp. Vid förrättningen tillstädesvoro såväl Herr Agronomen C. Lagerstråle, i egenskap af Förvaltare utaf Bysta egendom, samt af- och tillträdaren personligen.
1882  ÅB Arvidstorp, 1/4 mantal frälse. Af- och tillträdessyn 18 augusti 1882. Carl Johan Carlssons sterbhus delegerade Enkan Johanna Olsdotter samt modern Christina Larsdotter, gift med Per Erik Persson i Ånnerstorp samt Johan Larsson från Brefven.
1883  ÅB Brukningskontrakt 14 mars 1883: Johan Larsson från Brefven. Årligt arrende: Kronor 163.50. Mansdagsverken 78 utan ersättning, 26 mot 75 öre. Qvinnodagsverken 26 plus div. skördearbete. Potatisupptagning 1/2 tunnland. Malmforsling från Kilsmo till Breven, 1000 centner. (43 ton).
1893  ÅB Brukningskontrakt 14 mars 1893: Johan Larsson. Årligt arrende: 177,03, 104 mansdagsverken, 2 per vecka, qvinnodagsverken 26 plus div. skördearbete, samt potatisupptagning 1/2 tunnland. Fora 21 ton limsten från Elgshult [i Lännäs] till Brefvens Bruk.
1949  ÅB 14 mars 1949 – 14 mars 1950 arrenderar Karl Håkansson, Kummelhälla, Arvidstorps jord för 75 kr/år. 1950 – 1952 för 275 kr/ år.
1960  SC Linus och Elisabet (Betty) Larsson var de sista som arrenderade hela gården. De bodde kvar i huset några år efter pensioneringen och flyttade sedan till pensionärshemmet i Breven. Husen blev fritidsbostad några år tills de revs på 1970-talet.


Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Elisabet Broms
Föreningsredaktör för Brevens bruks hembygdsförening på Bygdeband. Om du har några rättelser eller kompletteringar, hör av dig till mig på broms.hogsjo@gmail.com.