Brevensån

Kategori: Vattendrag

Visa karta
Brevensån
Koordinater: 59.013847, 15.589910

Information om Brevensån

1818  JAA Största vårfloden i mannaminne. Dammen höll på att brista. Smederna vid övre hammaren hade ökstock fästad vid förstugutrappan och rodde därifrån till majstången varifrån deras hustrur på bräder och stockar kom till ladugården. Sommaren torr och varm.
1827  JAA Gråstensmuren på östra sidan om ån mitt emot östra herrgårdsflygeln byggs. Tolvskillingstäppan kallas gräsplan mellan ån och vägen. (Tore Molin). Den heter så för att den torpare som först betalade en tolvskilling fick slå gräset på täppan till sin kanske enda ko. (Ewelyn Olsson).
1829  JAA Stora dammen vid Lilla Brefven byggs om.
1840  JAA Gjutet järnräcke över bron vid bruksdammen uppsättes.
1829  JAA Ån mellan Stora Brefven och Biskops Qvarn rensas.
1834  JAA Ett berg undansprängt vid östra gafveln af Stångjerns Smedjan för att få plats med vattenhjulet som skall draga svarfven i Nya Modellverk-staden.
1835  JAA Kanalen vid Bysta kvarn grävs, 9 alnars bredd i botten. (5.35 m). Berg bortsprängt närmast dammen. Stora hålldammar i sjön för att kunna gräva kanalen.
1835  JAA/  ÅB Två kärruddar i Botaren genomskurna med 8 aln breda gravar. (4,75 m). Kanalen nedanför Gubben fram till Skvalet och kanalen mellan Trädgårdsholmen och Axelholm. Våren 2006 kommer en mindre ö drivande från Botaren, fastnar en bit in i kanalen och hindrar vattnet, som får ta den gamla fåran igen. Den 22 mars 2007 dras ön loss med hjälp av skogsmaskin, flottas ner till Iskällarens badplats där den dras upp på land. Vattnet kan nu åter flyta fritt i kanalen.
EB Man vet ej säkert varifrån namnet Botaren kommer, men Erik Brevner i boken ”Sydöstra Närkes sjönamn” anser att det troligtvis kommer av ordet ”bot” som betyder vik, bukt = vik till Sottern. (Sid. 76)
1840  JAA Dammen vid Bysta kvarn byggs om på nytt. Berget sprängs bort så att utflödet blir 6 tum djupare. (15 cm).
1861  JAA Dammen vid Bysta kvarn har fått nytt trävirke, ny vattenränna och ålkista.
1877  JTG Dammarna vid Mek.V. och Knipphammaren byggs om.
1888  JTG Vattenbrist. Fördjupar Bystakvarnsån 2½ fot. (0.75 m) Smidet stilla 2 veckor.
1894  JTG Bron vid Ruddammen byggs om helt, sten. Förses med järnräcken.
1896  JTG Bysta kvarn. Dammen reparerades.
1914  JTG Stora dammbron vid Övre bruket ombyggdes, brokistorna cementerades, nya dammluckor.
1915  JTG Bystakvarn får 4 nya dammluckor.
1940  ÅB I slutet på 1930-talet byggs ny väg mellan Biskopskvarn och Högsjö, färdig 1940. Ny bro ovanför den gamla kvarndammen, som rivs när kvarndriften upphör i slutet på 1940-talet och vattnet får forsa fritt ut i Gölen.
1940  ÅB Sommaren 1940 bygger militärer från Ing 1 i Stockholm med förläggning i Ordenshuset, Missionshuset, Restaurangen och Herrgården en träbro (Kobroa) över ån vid ladugården vid nuvarande majstångsplan samt väg från bron upp till verkhusvägen. Man slapp då gå över bruket när korna skulle släppas på bete på gärdena söder om ån. Bron revs 1959.
1950  SC På 1950-talet byggdes landsvägsbron vid gamla verkstaden om. Det blev en betongbro och dammluckorna flyttades nedanför bron. Nytt räcke på bron och grova kedjor före och efter bron. I brofästena göts rör in i betongen för att kunna spränga bron och förhindra eventuell fiende att ta sig över. Det var under ”kalla krigets dagar”.
1988  SC Hösten 1988 bottnrensning av bruksdammen. Dammluckorna vid Bysta kvarn stängs och luckorna vid Breven öppnas helt.Bruksdammen blir torrlagd och grävskopa kan rensa botten från dy, skräp, vass- och näckrosrötter.
1993 ÅB Under vintern-våren 1993 byggs ny landsvägsbro vid Biskopskvarn. Under tiden får trafiken mellan Breven – Högsjö gå över Evadal – Korsmon.
1999  ÅB Bron från 1830 mellan mek. verkstaden och Gula modellboden görs smalare och får ny plank. Även ”Långa broa” får ny plank.
2001  ÅB Bron vid Lustigkulle/ Ruddammen renoveras, förstärks. Nya förlängda broräcken. Redan tidigare (när?) har den från 1894 byggda bron förstärkts med rör av korrugerad plåt och de gamla gjutjärnsräckena bytts ut mot modernare konstruktion.
2005  ÅB På vintern 2005 byggs en jorddamm från Mellangårdens tvättstuga rakt över ån. Nedanför dammen muddras ån och massorna läggs öster om ladugården i sluttningen ner mot Östra gärdet. Dammen vid gamla smedjorna restaureras med nya dammluckor. I slutet av mars grävs dammen bort och en ny fin sjö bildas, där ganska snart knipor, änder, storskrakar och kanadagäss simmar.
2005  SC Nya dammluckor nedanför landsvägsbron vid gamla verkstaden. Hålldamm av sten, grus och plast ovanför bron. HSAB utförde arbetet.
2005  ÅB/SC Bron över ån vid Hembygdsgården, ”Långa broa”, fick i augusti ett nytt räcke tillverkat av Ingel och Per-Anders Jörgensen. Räcket går i stil med övriga broräcken på bruket och är försett med hållare för marschaller, som premiärtändes på julmarknaden den 10-11 december. Bron var helt räckelös fram till 1950-talet, då ett ca 30 cm högt vinkeljärnsräcke sattes upp. Efter några år körde en alldeles för bred lastbil över bron med ena bakhjulet på räcket, som böjdes ner mellan varje fäste. Händelsen inträffade när verkstadsbron reparerades och trafiken dirigerades om på Ladugårdsvägen från Nedre bruket till Torget. En varubil till Konsum missade avfarten och när han såg att det var stopp vid landsvägsbron tog genvägen över den alldeles för smala bron..


Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Elisabet Broms
Föreningsredaktör för Brevens bruks hembygdsförening på Bygdeband. Om du har några rättelser eller kompletteringar, hör av dig till mig på broms.hogsjo@gmail.com.