Hjälpetorp

Kategori: Gård, Hemman

Koordinater: 59.016670, 15.626013

Information om Hjälpetorp

 EB Ursprungligen kan Hjälpetorp ha kallats Gölpetorp från ”göl” = sjö mindre än tjärn. (Erik Brevner: Sydöstra Närkes sjönnamn, sid. 21.) Kanske kärret norr om gården i äldre tider liknade en göl.
1885  ÅB Hjälpetorp: Enligt husförhörslängd 1881-1885 är A P Månsson ägare och brukare av gården men bor i Bratteberg, Regna.
1889  JTG 1/4 mtl. Svarttorp och 1 mtl. Hjelpetorp inköpta den 14 mars 1889. 18.000 + 18.000 = 36.000 kronor. För garveriet [vid Svarttorp] skall garvaren betala 500 kr/år. Säljarna, fabrikör Schmidt med hustru får fri dispositionsrätt till boningshuset till döddagar. Hjelpetorp och Svarttorp sköts i gemensamt bruk från Breven.
1889  AS/ÅB Hjälpetorp: Från 1889 till 1919 drevs gårdarna från Bruket med Anders Fredrik Pettersson som rättare, född 1856 28/11 i V. Vingåker, gift med Klara Mathilda Karlsdotter, född 1863 24/2 i V. Vingåker. Barn: Algot, Alef, Hildur.
1896  JTG Hjelpetorp. Nytt svinhus av slaggtegel under spåntak.
1909  JTG Hjälpetorp och Svarttorp (västra gården) m.fl. fastigheter införlivas i fideikommisset mot att andra säljs av. Se år 1889.
1919  ÅB Hjelpetorp: Syn 27 september 1919. Avträdare: Brevens Bruk. Tillträdare från 1 november 1919: Helge Södervall.
1920  ÅB Hjelpetorp, 1 mantal + 1/4 mantal Svarttorp. Arrendekontrakt (handskrivet) 14 mars 1920 – 14 mars 1925. Helge Södervall. Ca 63 tunnland + beteshagar. Ej den del av ön i Kullasjön som fordom betades från Hjelpetorp. Årsarrende: 1100.- kronor.
1889  AS/ÅB Den 1 december 1919 övertar Helge Södervall ansvaret för gården, först som rättare senare som arrendator. Helge var född 1896 27/5 i Askers socken och var son till ingenjör C Södervall i Brevens Bruk. Helge var gift med Anna Elisabet Lagerlöf, 1895 7/6 i Kumla. Den 14 mars 1925 kom från Hunneberg Albert Sandberg, f 1865 13/2 i Asker och Anna Månsson, f 1867 2/7 i Svennevad till gården. De efterträddes av sonen Karl med hustru Olga (Östlund) och sonen Anders år 1938 fram till 1958 då de flyttade till Henriksslätt. Sandbergs hade 4 hästar och ca 15 mjölkkor. 1950 köpte de en traktor. 1958 – 1960 var det Evert och Svea Larsson som skötte gården. Sista arrendatorn var Göte Mokvist med familj, från 1960 – 1965, då Bruket på nytt tog över ansvaret. En del jord brukades av Molin i Skrattorp men större delen blev betesmark för Brukets ungdjur fram till skogsplanteringen i början på 1980-talet. Området runt bostadshusen avstyckades och såldes.

Bilder och dokument från Hjälpetorp

Visa fler bilder & dokument ›



Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Elisabet Broms
Föreningsredaktör för Brevens bruks hembygdsförening på Bygdeband. Om du har några rättelser eller kompletteringar, hör av dig till mig på broms.hogsjo@gmail.com.