Svarttorp, västergården

Kategori: Gård, Hemman

Svarttorps västergård med jordbruk, handelsbod och garveri inköptes av Brevens Bruk 1889 från fabrikör Schmidt.

Koordinater: 59.022463, 15.634049

Information om Svarttorp, västergården

1885  ÅB Svarttorp: Enligt husförhörslängd 1881-1885 ägdes Svarttorps västergård av C A R Schmidt född 29/4 1820 i St Mellösa. Hustru Anna Maria Vallin, född 14/2 1815. Son Gustaf Reinhold, f 12/8 1852, sinnessjuk. Garvaren hette Gustaf Alfred Nilsson. I husförhörs-längden 1886-90 heter garvaren Erik Olsson, född 28/4 1864 i Vingåker, hustru Hanna Sofia Eriksson född 14/3 1863 i Vingåker. Enl. församlingsboken flyttar garvare Carl Gustaf Reinhold Schmidt till Stora Mellösa den 29/11 1902.
1885  ÅB Garveriet låg ca 200 m nordväst om Svarttorp. För att få vatten till garvningen grävdes en ca 200 m lång kanal från Igelsjön. Förutom kanalen kan man fortfarande se rester efter garvkaren i ek och järnringarna som höll ihop dem. Mitt emellan garveriet och Svarttorp låg garvarebostaden, som flyttades till Breven 1898 och blev Restaurangen där. Grunden av gråsten är fortfarande välbevarad.
1889  JTG 1/4 mtl. Svarttorp och 1 mtl. Hjelpetorp inköpta den 14 mars 1889. 18.000 + 18.000 = 36.000 kronor. För garveriet skall garvaren betala 500 kr/år. Säljarna, fabrikör Schmidt med hustru får fri dispositionsrätt till boningshuset till döddagar. Hjelpetorp och Svarttorp sköts i gemensamt bruk från Breven.
1889  JTG I Breven uppfördes större byggnad för handelsbod med bostad. En del av virket togs från en handelsbod på Svarttorps ägor som bortflyttades.
1889  JLS/ÅB I boken ”I en handelsbod på 1870-talet” av J L Saxon berättar han om sin anställning i handelsboden i Svarttorp hösten 1873 – våren 1874. Handlaren hette Johan Almqvist som arrenderade och skötte gården. Titulerades inspektor. Handelsboden fanns i en särskild byggnad med butik i mitten och kontor och lager på vardera sidan. De dagliga kunderna var mest Vingåkrare (Högsjöbor?). De äldre kom i långa skörtrockar. Diversehandeln i Breven var stor med bra sortering, bättre än Södermans i Svennevad där JLS arbetade före Svarttorpstiden. Stor sortering på manufaktur, smeddöttrarna var kinkiga på sådant. JLS fick hämta i Breven sådant som tagit slut i Svarttorp.
1889  JLS/ÅB Största artikeln var brännvin. På lördagarna kom smeddrängarna från Breven med sina kaggar, buteljer eller kuttingar som fylldes och ställdes i en så, betalades i klump, bars ut på gården där var och en tog sitt. Man fick enligt lag ej sälja mindre kvantiteter än 15 kannor, (40 liter) och man kringgick lagen genom detta arrangemang. I Södermans affär i Svennevad var man ej fullt så smarta, där tappades spriten upp i sån, betalades, bars ut på gården och tappades där upp i vars och ens kärl.
1889  JLS/SC Var låg affären? JLS skriver ”Alma kom upp i affären med smakprov”. Det har framkommit en del uppgifter som tyder på att affären var uppbyggd omkring och över den källare, som fortfarande finns öster om gula husets östra gavel.
1889  JLS Till gården hörde ett garveri. Det hyrdes av garvare Jonsson, som bodde i ett av huvudbyggnadens gavelrum. Han flyttade sedermera till Örebro.
1889  ÅB I en artikel i Katrineholmskuriren den 5 dec. 1997 skriver Oscar Bocian om en arbetarförening som fanns i Vingåker 1866-1887. ”Vidare inleddes förhandlingar med garverifabrikören C.A. Schmidt i Svarttorp vid Närkesgränsen att få överta hans varulager. Schmidt drev vid sidan av garverirörelsen en mindre lanthandel.”
1891  JTG Nytt tegeltak på garveriet. Garvaren bidrog med hälften.
1898  JTG Bruket har behov av värdshus för bokhållaren och andra personer som i brukets ärenden uppehåller sig vid Breven. Garvarebostaden vid Svarttorp flyttas därför till Breven mitt emot rostugnen. Restaurangrörelsen övertogs av fröken Larsson, som redan förut hade mejeriet vid Breven på arrende. Nödiga uthus till restaurangen uppsattes.
1902  JTG Stora byggnaden vid Svarttorp reparerades grundligt. Överläts till bostad åt brukspredikanten pastor Hagström. Sen 1888 får fabrikör C.A. Schmidt disponera den till sin död men använder den ej utan har flyttat därifrån, varför han bortarrenderar den till Brevens Bruk. Hagström har bott i Mellangården men har p.g.a. fruns hälsoskäl tvingats flytta. Hagström omtyckt och för att få behålla honom uppläts Svarttorp. Efter Hagström bodde ytterligare två prästfamiljer i Svarttorp, fram till 1914. I Västra Vingåkers församlingsböcker finns inga noteringar om präster boende i Svarttorp. Var de fortfarande skrivna i Asker?
1916  ÅB Enl. församlingsboken flyttar skollärare Erik Eriksson med hustru Mariana och tre barn till Svarttorps västergård den 31/7 1916. EE var född den 17/9 1845 och Mariana Karlsson den 5/11 1864.
1909  JTG Hjälpetorp och Svarttorp (västra gården) m.fl. fastigheter införlivas i fideikommisset mot att andra säljs av. Se år 1889.
1909  AS/ÅB De första åren drevs gårdarna (Hjälpetorp och Svartorps västergård) från Bruket med Anders Fredrik Pettersson som rättare, född 1856 28/11 i V. Vingåker, gift med Klara Mathilda Karlsdotter, född 1863 24/2 i V. Vingåker. Barn: Algot, Alef, Hildur. Den 1 december 1919 övertar Helge Södervall ansvaret för gården, först som rättare senare som arrendator. Helge var född 1896 27/5 i Askers socken och var son till ingenjör C Södervall. H var gift med Anna Elisabet Lagerlöf, 1895 7/6 i Kumla. Den 5 december 1925 kom från Hunneberg till Hjälpetorp Albert Sandberg, 1865 13/2 i Asker och Anna Månsson, 1867 2/7 i Svennevad. De efterträddes av sonen Karl med hustru Olga (Östlund) och sonen Anders fram till 1958 då de flyttade till Henriksslätt. 1958-1960 var det Evert och Svea Larsson som skötte gårdarna. Sista arrendatorn var Göte Mokvist med familj, från 1960-1965, då Bruket på nytt tog över ansvaret. En del jord brukades av Molin i Skrattorp men större delen blev betesmark för Brukets ungdjur fram till skogsplanteringen i början på 1980-talet.
1930  SC Anders Gustafsson, Stenkilaren, flyttar från Svarttorps soldattorp till lilla huset väster om gula huset. Han bor kvar där till omkring 1936.
1983  ÅB Svarttorps västergårds ladugård, Schmidtladugården, revs 1983. Låg söder om landsvägen mitt för gula bostadshuset.
1940  SC I slutet på 1930- eller början på 1940-talet (1942 enl. Anders Sandberg) revs ett mindre rött bostadshus som låg mellan Svarttorps väster- och östergård omedelbart norr om gamla landsvägen. Enligt Maj-Britt Johansson Tesell, uppväxt i östergården, bodde där Alma Eriksson och Elsa och Gustav med en pojke, Yngve. Det var i mitten på 1930-talet. Husgrunden finns fortfarande kvar 2007. Ett hundratal meter norr om detta hus låg Svarttorps smedja.
1942  SC Anna-Lisa Persson Andersson, Högsjö, berättar 3/3 2008: Anna-Lisa är dotter till Erik Persson och Tyra Gustafsson från Svarttorps soldattorp, Stenkilarns dotter. Anna-Lisa var 3 år när de flyttade till Svarttorp, östra lägenheten, år 1942. Före hade där bott bl.a. Elof och Astrid Johansson och Bertil och Inga Sjölin, båda paren från Högsjö. Ingången låg på husets norra sida, mitt på. Rakt fram med dubbeldörrar låg ”salen”, till vänster köket och ett mindre rum. Till höger den andra lägenheten. I ett enkelrum på övervåningen bodde tant Anna, mor till Johan Andersson i Tovhult.
1947  SC 1947-1949 renoveras huset grundligt. Ingången på norra långsidan sattes igen. De två lägenheterna fick i stället var sin ingång på gavlarna. Centralvärme från spiselpannor installeras m.m. Under tiden bor familjen Persson i Backastugan. De flyttar till Högsjö omkring år 1960. Våren 1949 flyttar Karl och Hilda Karlsson med de tre yngsta barnen från Tovhult till den nyrenoverade västra lägenheten. Hilda och Karl bor där till 1983. Efter Perssons/Karlssons har flera olika familjer bott i huset: Ylitalo, Alderfelt, Rysén, Maj Rehn m.fl.
2001  ÅB Huvudbyggnaden vid Svarttorp (gula huset) renoveras. De tidigare två lägenheterna slås samman till en lägenhet. Ny värmepanna installeras i uthuset nordöst om boningshuset. Huset bebos av Lasse och Anne-Lie Hellmark med barnen Robert, Hannes, Anna och Lisa.
2008  ÅB Gula huset renoveras igen. Golvet angripet av fukt. Marken under grävs ur, avfuktare sätts in för att i fortsättningen hålla utrymmet torrt. Huset säljs till Sören och Els-Marie Karlsson, Högsjö.

Bilder och dokument från Svarttorp, västergården

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Elisabet Broms
Föreningsredaktör för Brevens bruks hembygdsförening på Bygdeband. Om du har några rättelser eller kompletteringar, hör av dig till mig på broms.hogsjo@gmail.com.