Arvidstorp, Lilla (”Silverlyckan”)

Kategori: Arbetarbostad

Ställen har kallats flera olika namn: Lilla Arvidstorp, Silverlyckan, Silverhöjden, Henrikstorp.
Hembygsföreningens torpskylt står vid jordkällaren. Vi har inte hittat några lämningar från boningshuset. De har troligen försvunnit när grustaget utvidgats.

Koordinater: 59.041757, 15.562884

Information om Arvidstorp, Lilla (”Silverlyckan”)

1922 ÅB Arbetarbostället Henrikstorp. Arrendekontrakt 14 mars 1922. Gustaf Samuelsson. Årligt arrende: 20 kappland åker (3100 m2) i NV delen av Nybergs gärde, 25 kr/år. Ett kobete i Arvidstorpsskogen 15 kr/år.
1926 CG Henrikstorp, sågverksarbetarbostaden: Brädfodring av boningshuset.
1934 ÅB Hyreskontrakt 14 mars 1934, 3 år. Gustaf Samuelsson. Förutom åkrar och bete ingår slåtter å järnvägen från Kilsmo till Arvidstorp.
1939 ÅB Från och med 14 mars 1939 arrenderar Oskar Jansson från Nyberg jorden för 80 kr/år. 1940 – 1942 är det sonen Karl Jansson som brukar jorden.
1993 BBHF Text på torpskylt: Lilla Arvidstorp ”Silverlyckan”. På Arvidstorps ägor. Siste brukare: Gustav Samuelsson. Rivet på 1940-talet. BBHF 1993. NO


Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Elisabet Broms
Föreningsredaktör för Brevens bruks hembygdsförening på Bygdeband. Om du har några rättelser eller kompletteringar, hör av dig till mig på broms.hogsjo@gmail.com.