Yxsjöområdet

Kategori: Naturområden

Koordinater: 57.655473, 12.179889

Information om Yxsjöområdet

Gran, gamla grova lövträd och sumpskog.  Mycket död ved gynnar mossor, lavar och insekter. Vid sjön klotgräs, klockgentiana, strandlummer och sydbläddra. Tjäder förkommer.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Leif Andersson
Pensionerad språklärare. Uppväxt i Solsten, Mölnlycke. Bodde 40 år i Ångermanland, är nu återflyttad. Sköter föreningens "arkiv". Har lagt in gamla dokument, protokoll och bilder i dator. Telefon 070-5989986. E-post leif.andersson@mbox370.tele2.se