Rådasjöns Naturreservat

Kategori: Naturområden

Koordinater: 57.662980, 12.081441

Information om Rådasjöns Naturreservat

Kring sjön finns strandskogar, öppna betesmarker, ädellövskogar (framför allt ek, men även bok)och vitsippsmarker. Utmed strandkanten alsumpskogar.  Många arter av mossor, lavar och svampar, t.ex. korallticka och oxtungsvamp. Bland fåglarna märks tofsvipa, enkelbeckasin, rörsångare, sävsparv, mindre hackspett och skäggdopping. Här finns även fladdermöss, ovanliga sländor, orange rödrock (sällsynt skalbagge). I sjön finns abborre, sutare, gös, gädda och nors.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Leif Andersson
Pensionerad språklärare. Uppväxt i Solsten, Mölnlycke. Bodde 40 år i Ångermanland, är nu återflyttad. Sköter föreningens "arkiv". Har lagt in gamla dokument, protokoll och bilder i dator. Telefon 070-5989986. E-post leif.andersson@mbox370.tele2.se