Wendelsbergsparken

Kategori: Naturområden

Koordinater: 57.667701, 12.134571

Information om Wendelsbergsparken

Blandning av anlagd park och vild natur. Anlades 1865-70, delvis som nödhjälpsarbete. Parken är inspirerad av engelsk romantisk landskapsnatur. Här finns brant stupande bergväggar, stora jättegrytor och flyttblock.Här finns två utsiktspunkter, båda 50 m över Landvettersjöns yta.

Stora Utsikten: utsikt över Rådanäs mot Bockö och Långenäs. Landvetter i fjärran.

Lilla Utsikten: utsikt över Arketjärn, Alhagen, Mölnlycke fabriker och Mölnlycke.

Åtta anlagde dammar, förenade med vattenledningar, försåg Wendelsberg och arbetarbostäderna med dricksvatten.

I och vid dammarna många insekter och groddjur: Flickslända, grodor, paddor, mindre och större vattensalamander.

Bland fåglarna entita, mindre hackspett, stjärtmes och stenknäck.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Leif Andersson
Pensionerad språklärare. Uppväxt i Solsten, Mölnlycke. Bodde 40 år i Ångermanland, är nu återflyttad. Sköter föreningens "arkiv". Har lagt in gamla dokument, protokoll och bilder i dator. Telefon 070-5989986. E-post leif.andersson@mbox370.tele2.se