Stensättersbäcken eller Igelbäcken

Kategori: Vattendrag

Bäcken har som nämns nedan varit gräns mellan Södermanland och Närke, och sedan också Södermanlands län och Örebro län, sedan urminnes tider. Det hindrar inte att Google Maps har lagt gränsen på fel ställe i kartan nedan.

Koordinater: 59.020458, 15.621271

Information om Stensättersbäcken eller Igelbäcken

1649  EB Bäcken mellan Igelsjön och Kullasjön har i århundraden varit gräns mellan Närke och Södermanland. I Erik Brevners bok ”Sydöstra Närkes sjönamn” kan man läsa på sid. 261-262 utdrag ur Askers härads renoveraade dombok den 28/7 1649:
Emädan som nu tuist, af omild berättelse, är uppkommen om ägoskillnadaen, och rätta landamähret, emellan Sudermanneland, Wppunda häred, och Wingåker sochn, kiärande, och Nerickie, Lännes, och Asker sochn, och härede swarandhe. Dy witnede gamble troewärdige män, som af sine förfäder hafua hördt, och för sine barn sagdt, man efter man: at efterskrefne råmärken ähre landamähren,emellan Sudermanneland och Nerickie, uppå huilken wrminnes häfd, och bewijsliga rååmärken Nerichiesboerne ingen syn tillstå, som Wingåkersboerne begiära.
Desse ähre rååmärken emellan Furstendömen:
1. Luddertall, skillier Nerichi, Wäsmanneland, och Sudermanneland åth, och ståår emellan Giötlunda, Westermoo, och Säterbo Skr. 2. Funnersgrytt. 3. Stafhällabäch. 4. Obeskiäär. 5. Starrdalen wyd Stochebäck. 6. Wrålången. 7. Wilfueberg. 8. Norre Ahren. 9. Sodre Ahren. 10. Catzesund. 11. Baggebroo. 12. Örebäck. 13. Gubbiekärr. 14. Lagmansbäck. 15. Jgelsiöö. 16. Jgelsbäck. 17. Ringewass. 18. Bummersteen. (Kivens sten). 19. Landzsund. 20. Starrtufua. Sedan möter Össtergiötlhand
Dätta blef annoteradt, j Wingåkersboernes, kiärandens, närwaru, in perpetuam rei memorian. (Till sakens eviga minne.)
I några andra handlingar från 1600-talet är Biörssten också ett gränsmärke mellan Catzesund och Baggebroo. (Börs stenar: Några stora stenar 1,3 km NO Herrfallet.
Nr 20, Starrtufua beskrivs på sidan 277: Starrtufwa, hvilken ähr icke annat ähn een wass eller gräästufwa på ett grundh i siön Öhl Lången.
Vid Stensätter bildar bäcken ett litet vattenfall. Där byggde på 1850-talet smeden Tolf en smedja, som fortfarande står kvar. Också rester efter dammen finns kvar. På 1940-talet renoverade skomakare Hjalmar Wallin dammen och med hjälp av vattenhjul eller turbin drevs en liten generator som laddade batterier. Batterierna gav ström till små svaga lampor och radio i huset.


Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Elisabet Broms
Föreningsredaktör för Brevens bruks hembygdsförening på Bygdeband. Om du har några rättelser eller kompletteringar, hör av dig till mig på broms.hogsjo@gmail.com.