Gammelbo eller Hällen, ”Hälla”

Kategorier: Bebyggelselämning, Dagsverketorp

Text på torpskylt: Gammelbo på Nybergs ägor. Sista boende: Hilding Mattsson. Rivet på 1960-talet. BBHF 1998. NO.

Koordinater: 59.033842, 15.576810

Information om Gammelbo eller Hällen, ”Hälla”

1815  JAA Hällen, 1 torp. -:2:8 Banco RD. Dagsverken 48. Smör 10 mk (4,25 kg). Tackjärnskörning 5 skttd (1 ton). Ved 1 famn. Löv 10 tjog.
1863  JAA Nyberg. Logen vid Hällen är ändrad till kohus tills ladugården vid Nyberg blir färdig.
2007  SC Studiecirkeln var eniga om att Hällen bytte namn till Gammelbo efter att Nyberg byggts. [Men tydligen hade Hällen också kallats Nyberg innan nya Nyberg byggdes, se notering 1918./EB]
1866  JAA  Nyberg: Grund till ladugård klar. 78 x 18 alnar. (46 x 10,7 m). Grund till bostad åt rättaren lagd.
1867  JAG  Nyberg: Ladugård av gjutbruk och bostadshus för rättare klara.
1916  JTG Gammalbo: Nytt köksgolv.
1918  CG Gamla Nyberg = Hällen: Taket reparerat.

Bilder och dokument från Gammelbo eller Hällen, ”Hälla”

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Elisabet Broms
Föreningsredaktör för Brevens bruks hembygdsförening på Bygdeband. Om du har några rättelser eller kompletteringar, hör av dig till mig på broms.hogsjo@gmail.com.