Kabbelgruvan

Kategori: Gruva

Den s.k. ”Kabbelgruvan” vid Koppartorp är ett 100 m långt dike i N 55o V som stupar 25-30o mot nordöst. Mineraliseringen är kopparkis och koboltglans som finns knutna till kalk- skarnbergarter i leptitmiljö. (ref SGU

Koordinater: 58.643240, 16.891214

Information om Kabbelgruvan

KABBELGRUVAN En gammal gruva som bearbetades på kopparmalm under namnet Bolagsgruvan. På 1776 års karta hade namnet ändrats till Kabbgruvan och bestod då av två gruvhål. Sedermera bröts dessa ihop med varandra. År 1785 inmutas gruvan såsom koboltgruva, med Kabbelgruvan som namn. Inmutare var Jonas Lindberg, en flitig malmletare, som hade fler än ett 10-tal gruvor inmutade i trakten. Från detta år finns noterat att genom bokning, sovring, vask och slamning utvanns 57,8 kg cobolt, vilket var cirka 15 kg mer än från Storgruvan. Gruvan bearbetades fram till 1822. Efter några års vila, begärdes år 1827 mut- och tillståndssedel av A M Sederholm. Någon större brytning lär ej ha förekommit.


Bilder och dokument från Kabbelgruvan

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Hans Hallberg
Om du har information om, eller bilder är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 070 - 346 04 70, eller skriv till mig på adressen hallberg-hans@hotmail.com