Per-Augusts stenkällare

Kategori: Torp

Östra Blekinge Hembygdsförening äger två fastigheter:
Jämjö Skjutsstation och Per Augusts källare.

Koordinater: 56.256069, 15.887861

Information om Per-Augusts stenkällare

Detta är vårt besöksmål nummer 19.
Besöksmålet finns utförligt beskrivet på vår hemsida, inklusive illustrerad vägbeskrivning.


Per August Olausson född 1882 död 1975, levde här till 1942. Torpet är beläget ca en mil norr om Jämjö samhälle utmed Blekingeleden.

Torpet är ett dagsverkstorp med 1 hektar odlad jord och 3 hektar betesmark. Det årliga arrendet erlades i form av 30 dagsverken. Kontraktet var ett 49-års kontrakt som löpte ut 1939. Torpet med tomtmark skänktes av dåvarande ägaren Gustav Johansson till Östra Blekinge Hembygdsförening 1987.

 Den öppna eldstaden

Stugan hade då förfallit, taket hade störtat in och gavlarnas murar hade delvis rasat. Inne i källaren växte ett 20 cm grovt fågelbärsträd och på murarna växte syrénbuskar och askar. Hembygdsföreningen restaurerade källaren sommaren 1987 och återställde den till ursprungligt skick. Källarens innermått är 4×4 m. Golvet är stampat jordgolv. Innanför dubbeldörrarna står ärlen, öppen eldstad med taklucka.

Mellanrummet är fyllt med sand. Konstruktionen har gjort källaren frostfri. Den ursprungliga taknocken var en ekstam och taksparrarna, då som nu grova enestakar täckta med björknäver. Över detta ligger ett 10-15 cm tjockt torvtak.

Odlingsrösen i granskogen utanför källaren vittnar om en idog odlarmöda

Du vandrare känn svårmodet och ensamheten i långa vinternätter, gläds åt vårens ljusare dygn. Förr lyste solen ljust och faget över torpets beteshagar och värmde källare och berghallen som döljer brunnen, sken över kålgård och potatisland, sommarvind lekte i grönska och fårens ull. Nu är allt glömt i granskogens skuggande dunkel. Den björnstarke, reslige Per August, den siste av källarfolket har lämnat sin boplats.

Källa: Erik Ståål, Östra Blekinge Hembygdsförening

Artiklar:

Per-Augusts Stenkällare, av Gustav Nilsson Sillesås, ÖBH medlemsblad nr 3 – 2016 s.13Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Sara Rönér Janicke
Släkt- och hembygdsforskare som brinner för vardagen och människorna som levde före oss. Ansvarar för ÖBHs Bygdebandssatsning och började med städning och organisering av föreningens område på Bygdeband i januari 2016. Kontakt: obhbygdeband@gmail.com