Olle kotta brännfall, ”Olle kätta brännfall”

Kategori: Naturområden

Ett område söder om vägen till Vilan begränsat i öster och väster av höjdsträckningar. Har varit åkrar och betesmark. Yngve Ströms far Olle Ström samlade in grankottar där, för att sälja till frö. För att värma sig tände han en eld som spred sig till ett större område, därav namnet. Runt området gick fina skogsstigar som användes för löpträning och små tävlingar i slutet på 1940-talet.

Koordinater: 59.004240, 15.582497


Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Elisabet Broms
Föreningsredaktör för Brevens bruks hembygdsförening på Bygdeband. Om du har några rättelser eller kompletteringar, hör av dig till mig på broms.hogsjo@gmail.com.